image1xl

بسیاری ازخانم ها حتی اگر پاهایی لاغر و باریک داشته باشند باز هم در پی  شیوه هایی هستند  که پاهای شان را باریک تر و لاغرتر نشان دهند.هرچند که به نظر من همه  خوش تیپ  هستیم و باید از هر آنچه که داریم شاکر باشیم  اما  خوب چه می شود کرد ما همه به نوعی تابع مد هستیم .

پس برویم سر اصل مطلب که شما می توانید با انجام کارهایی ساده دیگران را دچار خطای باصره کنید و پاهایتان را کشیده و لاغر نشان دهید .

۱- مهم ترین کار این است که رنگ کفش تان باید هم رنگ پوست تان باشد بخصوص در تابستان که شلوار و جوراب نمی پوشید.

۲- اگر شلوار و یا جوراب می پوشید باید رنگ کفش و جوراب یا شلوارتان یکی باشد و اگر بالاتنه را هم همرنگ بقیه کنید یکی دو سانت دیگر هم به طول پاهایتان اضافه خواهد شد.

۳- برای بلندتر نشان دادن پاها خط کمر برای دامن و شلوار بهتر است روی کمر باشد نه پایین تر. یعنی پوشیدن شلوارهای فاق کوتاه ممنوع است.

۴- پاهای برنزه لاغرتر از پاهای سفید به نظر می آیند. پس این کار را هم انجام دهید.

۵- همانطور که همه میدانید پوشیدن کفش های پاشنه بلند در لاغر و کشیده نشان دادن پاها اثری معجزه آسا دارد. البته همیشه نوع راحتش را انتخاب کنید تا به پاها و کمرتان صدمه نزند.

منبع-http://www.banovan.com