heart

ارزیابی و کنترل ضربان عضله قلب به علت  جریان های الکتریکی است که در سلول های  معینی در قلب بوجود می آید. این جریان های الکتریکی در کل  بدن منتشر شده و به سطح پوست هم میرسند.

با اتصال چند سیم به سطح پوست و جمع آوری این جریان های ضعیف و سپس تقویت آنها میتوان امواج الکتریکی تولید شده به توسط این سلول ها را مشاهده کرد. این کاری است که دستگاه های نوار قلبی امروزی انجام میدهند.

امروزه دستگاه های کوچکی ساخته شده که میتوانند امواج قلبی را بصورت شبانه روزی ثبت کنند ولی همه آنها از همین روشی که ذکر شد استفاده میکنند.

اکنون محققان پا را از این فراتر گذاشته اند. دستگاهی به نام LifeTip در حال ساخته شدن است که میتواند بدون اتصال به پوست امواج قلبی را ثبت و ضبط کند.
این دستگاه کوچک نیازی به اتصال به پوست بیمار ندارد. آن را میتوان در جلوی قفسه سینه و در روی لباس گذاشت. در آنجا این وسیله با استفاده از سنسورهای کاپاسیتیو Capacitive sensors میتواند امواج قلبی را حس و ثبت کند. این سنسورها میتوانند امواج الکترومغناطیسی بسیار ضعیفی را که در اطراف بدن براثر جریان امواج قلبی در درون بدن بوجود میایند به دام انداخته و حس کنند.

این امواج پس از تقویت به تلفن همراه فرد استفاده کننده ارسال شده و پس از تحلیل میتوان اطلاعات را از طریق همان تلفن به پزشک منتقل کرد. این دستگاه همچنین میتوان درجه حرارات بدن فرد، وضعیتی که بدن فرد در آن قرار گرفته و قدم هایی را که برداشته حس و ثبت کند و از روی تمامی این اطلاعات میتواند میزان کالری مصرف شده به توسط فرد و میزان فعالیت های بدنی او را هم محاسبه کند.

با بررسی ضربان قلب و دمای بدن و حرکات بدن فرد این دستگاه میتواند وضعیت روحی و احساسی فرد را هم تشخیص دهد.

منبع-http://www.iranorthoped.ir/