سونوگرافی nt یکی از آزمایش هایی است که برای تشخیص مشکلات جنین به کار میرود. معمولا مادرها برای تایید سلامتی فرزند خود، باید این آزمایش را در هفته های یازدهم تا سیزدهم انجام دهند. این آزمایش هم که با امواج فراصوتی انجام می شود در واقع با استفاده از بازتاب امواج، نتایج حاصل را بر روی نمایشگر نشان می دهد.

در واقع بیماری هایی که ناشی از تغییر کروموزومی و یا جهش های کروموزومی است در آزمایش سونوگرافی nt مشخص می شود. به علاوه می توان برخی از مشکلات ژنتیکی و قلبی را هم در این آزمایش بررسی و تشخیص داد.

سونوگرافی چهار بعدی جنین

سونوگرافی nt چیست؟

nt در واقع به معنی nuchal-translucency یعنی فضای پشت گردن است. اما شاید بپرسید به چه علت از این واژه برای نامگذاری این آزمایش الهام گرفته شده است؟

در سونوگرافی nt با بررسی مایعی که پشت گردن تمام جنین ها وجود دارد، بیماری و یا سلامت جنین را از لحاظ مشکلات کروموزومی از قبیل سندروم داون بررسی می کنند. میزان مایع پشت گردن مشخص خواهد کرد که آیا جنین مشکلات کروموزومی دارد یا خیر؟

در واقع مایع پشت گردن در جنین هایی که مبتلا به سندروم داون ( یا دیگر جهش های کروموزومی ) هستند، بیشتر از جنین هایی است که سالم هستند. بنابراین از این طریق می توانند نشانه های اولیه بیماری را تشخیص دهند و سپس مادر را برای آزمایشات دقیق تر راهنمایی می کنند.

سونوگرافی nt

تشخیص بیماری های کروموزومی با سونوگرافی nt

در بند قبل گفتیم، بر اساس میزان مایع پشت گردن که به آن nt گفته می شود تشخیص می دهند که بیماری های خاصی جنین را تهدید می کند یا خیر؟ اما این میزان مایع باید چقدر باشد تا بیماری تشخیص داده شود؟ با ادامه متن که در مورد تشخیص بیماری های کروموزومی با استفاده از سونوگرافی nt است همراه شوید.

در هفته های یازدهم تا سیزدهم که اندازه جنین 45 در 84 میلی متر است، مقدار مایع 3.5 میلی متر باشد استاندارد است و جنین شما را هیچ خطری تهدید نمی کند. البته مقدار 2.9 هم طبیعی است اما برای جنین هایی که بیش از 6 میلی متر از این مایع را در پشت گردن خود دارند، احتمال وجود بیماری سندروم داون و یا دیگر بیماری هایی که به کروموزوم مربوط می شود، وجود دارد.

آزمایش سونوگرافی nt

آزمایش سونوگرافی nt ، در واقع برای تشخیص بیماری سندروم داون از هر هزار نفر، یک نفر را بیمار تشخیص می دهد. این یعنی احتمال اینکه جنین دچار بیماری سندروم داون باشد، 1/0 درصد خواهد بود.

وقتی شما برای سونوگرافی nt اقدام می کنید، کارشناس و متخصص مربوط با استفاده از دستگاه پروب داخل رحم را برای بررسی جنین، مشاهده می کند. البته قبل از آن هم برای تشخیص راحت تر، از ژل هایی استفاده می شود که روی محل های مورد نظر استعمال می شود.

سپس، مانیتوری که به دستگاه سونوگرافی متصل است، تصاویر بازتاب شده از جنین را روی خود نمایش می دهد. سونوگرافی nt ممکن است به احتمال 5 درصد برای شما خطرناک هم باشد، که در این باره جای نگرانی نخواهد بود.