742

موفقیت و ترک کامل مواد دخانی،شامل سیگار و قلیان، در ماه مبارک به بالاترین درصد خود می رسد کلید موفقیت در این امر روزه گرفتن است

تجریه در کلینیک‌های ترک سیگار نشان می‌دهد که احتمال موفقیت و ترک کامل مواد دخانی شامل سیگار و قلیان، در ماه مبارک رمضان به بالاترین درصد خود می‌رسد.

نصیر دهقان عضو انجمن بین المللی تحقیقات تنباکو و سیگارگفت: در واقع در این ماه به دلیل روزه داری اقشار مختلف جامعه موجب می شود تا فرد به نوعی توفیق اجباری نصیبش شده تا فرصت را مغتنم شمرده و برای کم کردن و ترک سیگار خود اقدام نماید. به این صورت که فرد در ساعات زیادی سیگار نمی‌کشد و این شروع خوبی است برای افراد تا بتوانند با راهکارهای علمی و عملی و با بهره‌گیری از خدمات و توانایی‌های پزشکان متخصص در زمینه ترک سیگار این مراحل را به خوبی پشت سر گذاشته و به راحتی عادت بد سیگار کشیدن خود را کنار بگذارند.

وی افزود: تجریه ما در کلینیک‌های ترک سیگار  نشان می‌دهد که احتمال موفقیت و ترک کامل مواد دخانی شامل سیگار و قلیان، در ماه مبارک رمضان به بالاترین درصد خود می‌رسد.
کنار گذاشتن سیگار یکی از بهترین اقداماتی است که هر فرد در جهت ارتقای سلامت جسم و روان خود و عزیزانش می‌تواند انجام دهد؛ در اینجا می‌خواهیم مهم‌ترین اقداماتی که افراد بتوانند با کمک آنها به صورت يك برنامه خودآموز، مراحل ترك سيگار را به طور پیوسته سپری کند را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ به گونه‌ای که این افراد در مورد مشكلات و عوارض ناشی از ترك سیگار خود نیز آگاهی داشته، راهنمايی‌های لازم را كسب نموده تا اینکه احتمال رسیدن به موفقیت خود را با این تدبیر افزایش دهند .خودباوری و اراده هر فرد، یكی از مهم ترین موارد مربوط به آمادگی برای اقدام به ترک سیگار است؛ ایمان افراد به توانایی‌شان در مهار موقعیت‌هایی كه شما را در مرحله خطر بازگشت به کشیدن سیگار قرار می‌دهند همان خودباوری نامیده می‌شود.
دهقان تصریح کرد: ما در کلینیک‌های ترک سیگار به بیماران خود می‌گوییم که بر روی یك كاغذ دلایل خود را برای ترك سیگار بنویسید‌ و این لیست را با خود به همراه داشته باشید. یا آن را به روی یخچال یا در محلی بگذارید كه همواره به شما یادآوری كند كه در روند ترك سیگار می‌باشید. اگر هزینه خرید سیگار را پس انداز می‌كنید،‌ بنویسید با آن می‌خواهید چه کار كنید.  نگران نباشید اگر این مرحله عملاً موجب ترك سیگار در شما نگردد،‌ ولی در عوض عادت سیگار کشیدن را در ضمیر ناخودآگاه شما سست می‌كند و شما را برای مراحل بعد آماده می‌سازد.
وی خاطرنشان کرد: در واقع چه خوب است که تمامی افراد سیگاری که قصد کنار گداشتن سیگار خود را دارند، باید در مورد جلوگیری از عود آگاهی کامل داشته باشند.امید است که افراد سیگاری با رعایت نکات فوق این گام مهم دررا با موفقیت سپری نمایید و بتوانند برگ زرینی را در تاریخچه زندگی خود ثبت نمایند.