headfiveg1

عناصری مربوط به غذا  مثل زیاد غذا خوردن ، نخوردن ناشتایی،  استفاده  بیش از حد مواد قندی و برخی  شیوه های غذایی، سبب بوجود آمدن بیماری های مغزی می‌شود.

 آلودگی هوا، کمبود خواب، استعمال دخانیات به ویژه سیگار و همچنین کم حرف زدن و کاهش افکار مثبت نیز اثرات نامطلوبی بر مغزی دارند.
 برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهند که کم حرفی می‌تواند خطر بروز برخی از اختلالات مغزی را افزایش داده و همچنین موجب افت توانایی مغز شود.
 در مقابل مکالمات انتزاعی و صحبت کردن، می‌تواند به افزایش کارایی مغز کمک زیادی بکند.
 البته در هنگام بیماری به ویژه در بیماری‌های شدید بهتر است تا حد امکان از مغز کمتر کار کشیده و در واقع به آن استراحت داد تا احتمال بروز مشکلات مغزی کاهش یابد.
منبع-http://www.yjc.ir