کوندرو مالاسی پاتلا  چیست و چه زمانی اتفاق می افتد؟ کوندرو مالاسی پاتلا ضعیف و نرم شدن غضروف پشت و اطراف استخوان کششک (استخوان پاتلا) است. به نظر می رسد که انحطاط این غضروف خاص بخاطر تراز نامناسب استخوان کشکک در ارتباط با استخوان ران یعنی فمور است. درد زانوی ناشی از آزردگی این غضروف معیوب در طول فعالیت ها اغلب به عنوان سندروم نرمی غضروف کشکک زانو شناخته می شود. کوندرو مالاسی پاتلا یکی از شایع ترین علل درد زانو مخصوصا در زنان است. در این مقاله از بخش فیزیوتراپی و ارتوپدی دکتر سلام راجع به کوندرو مالاسی پاتلا توضیح خواهیم داد.

کوندرو مالاسی پاتلا

آناتومی بالینی کوندرو مالاسی پاتلا

زانو شامل ۴ استخوان اصلی است. فمور (ران)، تیبیا (درشت نی)، فیبیولا (نازک نی) و پاتلا (کشکک). استخوان پاتلا در ناحیه شیار تروکلئار به استخوان فمور متصل است. غضروف مفصلی زیر و اطراف استخوان پاتلا به استخوان پاتلا این امکان را می دهد که روی شیار فمورال بلغزد که برای حرکت موثر در مفصل زانو ضروری است. فشارهای چرخشی بیش از حد مداوم در سمت جانبی زانو می تواند روی تغذیه غضروف مفصلی و به طور خاص ناحیه مرکزی و میانی پاتلا (که تغییرات فرساینده در آنها راحت تر رخ می دهند) تاثیر منفی داشته باشد.


بیشتر بدانید: درباره آب آوردن زانو بیشتر بدانیم


عضلات چهار سر به کمک تاندون چهار سر داخل استخوان پاتلا قرار می گیرند. این عضلات به چهار ماهیچه جداگانه تقسیم می شوند. عضله رکتوس فموریس (RF)، عضله واستوس لترالیس (VL)عضله واستوس اینترمدیوس (VI)و عضله واستوس مدیالیس(VM).عضله VM دارای فیبرهای مورب است که به آن واستوس مدیالیس ابلیکوس گفته می شود (VMO) این ماهیچه ها تثبیت کننده های فعالی طی کشش زانو هستند. مخصوصا عضله Vl در سمت جانبی و VMO در سمت میانی.

VMO در طول کشش زانو فعال است اما زانو را کش نمی آورد. عملکرد این عضله نگه داشتن استخوان پاتلا در شیار تروکلئار است. این ماهیچه تنها تثبیت کننده فعال در بخش میانی است. بنابراین زمان بندی عملکردی و مقدار فعالیت آن برای تحرک پاتلوفمورال حیاتی است و کوچکترین تغییری تاثیرات قابل توجهی را روی پوزیشن پاتلا دارد‌. عضلات چهار سر نه تنها پوزیشن پاتلا را بلکه همچنین ساختارهای غیر فعال زانو را نیز تحت تاثیر قرار می دهند.

این ساختارهای غیر فعال در سمت جانبی نسبت به سمت میانی کشیده تر و قوی تر هستند با بیشترین رتیناکولوم جانبی ناشی از نوار ایلیوتیبیال. اگر نوار ایلیوتیبیال تحت فشار بیش از حد باشد، جابجایی رو به خارج بیش از حد یا تیلیت رو به خارج بیش از حد استخوان پاتلا می تواند رخ دهد. این امر می تواند در نتیجه سفت شدن عضله تنسور فاسیا لاتا باشد زیرا نوار ایلیوتیبیال خودش یک ساختار غیر قابل انقباض است.

دیگر ساختارهای آناتومیک قابل توجه

آنتی ورژن فمورال یا چرخش میانی فمور وضعیتی است که تراز استخوان ها را در زانو تغییر می دهد. این امر می تواند به جراحات بیش از حد زانو در نتیجه ناهمترازی استخوان فمور نسبت به استخوان های پاتلا و تیبیا شود. زاویهq یا زاویه چهار سر رانی رابطه هندسی بین لگن، تیبیا، پاتلا و فمور است و به عنوان زاویه بین اولین خط از مهره پنجم قدامی فوقانی تا مرکز پاتلا و دومین خط از مرکز پاتلا تا برآمدگی تیبیا تعریف می شود.

در صورت وجود اداکشن مضاعف و یا روتاسیون داخلی مفصل هیپ، زاویه q افزایش پیدا خواهد کرد که باعث افزایش والگوس اندام تحتانی هم می شود. این زاویه بیشتر q و والگوس، فشار تماسی را روی سمت جانبی مفصل پاتلوفمورال افزایش خواهد داد که تحت تاثیر روتاسیون خارجی تیبیا نیز افزایش می یابد.

مراحل بیماری کوندرو مالاسی پاتلا

در مراحل اولیه، کوندرو مالاسی نواحی دارای حساسیت بالا را روی سکانس های مایع نشان می دهد که می تواند با افزایش ضخامت غضروف همراه بوده و نیز باعث ایجاد ادم شود. در مراحل بعدی سطحی نامنظم تر با نازکی فوکال وجود خواهد داشت که می تواند به استخوان ساب کوندرال گسترش پیدا کرده و این استخوان را نمایان سازد. کوندرو مالاسی پاتلا بر اساس یافته های آرتروسکوپی، عمق نازکی غضروف و تغییرات مرتبط با استخوان ساب کوندرال درجه بندی می شود. مراحل خفیف تا شدید در تصاویر ام آر آی دیده می شود.

کوندرو مالاسی پاتلا

مرحله اول

نرم شدن و تورم غضروف مفصلی در نتیجه فیبرهای کلاژن عمودی شکسته. غضروف در آرتروسکوپی به صورت اسفنجی دیده می شود.

مرحله دوم

تشکیل تاول در غضروف مفصلی در نتیجه جداسازی لایه های غضروفی سطحی از لایه‌ های غضروفی عمیق. شیارهای غضروفی موثر بر ۱ و ۳ سانتی متر مربع در ناحیه بدون گسترش به استخوان ساب کوندرال.

مرحله سوم

زخم فیشر، تکه تکه شدن و فیبریلاسیون غضروف که تا استخوان ساب کوندرال گسترده شده اما کمتر از ۵۰ درصد سطح مفصل پاتلا را تحت تاثیر قرار می دهد.

مرحله چهارم

تشکیل دهانه و سفت و سخت شدن استخوان ساب کوندرال بیشتر از ۵۰ درصد سطح مفصلی پاتلا با سفت شدن و فرسایش استخوان ساب کوندرال، در این مرحله زائده های استخوانی نیز تشکیل می شوند.

غضروف مفصلی هیچ پایانه عصبی ندارد. بنابراین، CMP نباید به عنوان منبع واقعی درد زانوی قدامی در نظر گرفته شود. بلکه این یک یافته جراحی یا پاتولوژیک است که نواحی ترومای غضروف مفصلی یا بار ناهمگن را نشان می دهد. کوک و همکارانش نشان دادند که ارتباط معناداری بین ضخامت چربی زیر پوستی زانو با حضور و شدت کوندرو مالاسی پاتلا وجو دارد. این امر توضیح می دهد که چرا زنان بیشتر از مردان از عارضه کوندرو مالاسی رنج می برند.

چه چیزی باعث کوندرو مالاسی پاتلا  می شود؟

کوندرو مالاسی پاتلا (کشکک) می تواند به دلایل نامعلومی اتفاق بیفتد. اما معمولا در اثر جابجایی نامناسب استخوان کشکک پاتلا اتفاق می افتد. زیرا در این صورت کشکک روی استخوان ران (فمور) خواهد لغزید. این ناهمترازی به تخریب غضروف زیر استخوان کشکک منجر شده و درد موضعی زانو را نتیجه می دهد. استخوان کشکک (پاتلا) به طور نرمال دور انتهای فمور در یک خط مستقیم توسط ماهیچه چهار سر ران کشیده می شود.

بیماران مبتلا به کوندرو مالاسی کشکک به طور مرتب دچار جابجایی غیر طبیعی پاتلا به سمت خارجی فمور می شوند. این مسیر نسبتا ناهمتراز باعث می شود که سطح زیرین پاتلا در امتداد فمور سائیده شده و باعث تورم مزمن و درد شود. برخی افراد مستعد گسترش کوندرو مالاسی پاتلا هستند: زنان، دوندگان با زانوی کج یا دوندگانی که کف پای صاف دارند، یا افرادی که سطح زیرین پاتلا در آنها شکلی غیر طبیعی دارد.

کوندرو مالاسی پاتلا

علائم کوندرو مالاسی پاتلا

کوندرو مالاسی پاتلا (سندروم نرمی غضروف کشکک زانو) عبارت است از ناراحتی مبهم در ناحیه داخلی زانو که با فعالیت هایی مثل دویدن، پریدن، بالا رفتن یا پائین آمدن از پله ها و یا با نشستن های طولانی با زانوهایی در پوزیشن نسبتا خمیده تشدید می گردد.

برخی افراد مبتلا به کوندرو مالاسی پاتلا ممکن است همچنین حس مبهم سفتی یا پری در ناحیه زانو داشته باشند. مخصوصا اگر زانو متورم باشد. گاهی اوقات اگر علائم مزمن نادیده گرفته شوند، کاهش قدرت و حجم ماهیچه چهار سر (ران) که به دنبال آن می آید، باعث ضعیف شدن پا می گردد.

چه زمان باید در جستجوی مراقبت های پزشکی کوندرو مالاسی پاتلا بود؟

هر فرد با درد مفصلی مداوم مخصوصا درد زانو باید با یک متخصص مراقبت های بهداشتی مشورت کند.

بیماران دچار کوندرو مالاسی پاتلا چطور درمان می شوند؟

 • ارزیابی کوندرو مالاسی پاتلا شامل بررسی سابقه تسریع، تشدید و تسکین پوزیشن ها و فعالیت ها است.
 • معاینه شامل ارزیابی مفاصل هیپ ، زانوها، قوزک پا و همچنین ساختار عضلانی ران و پا است. سایش (کرپیتوس) استخوان کشکک روی استخوان ران (فمور) در هنگام خم کردن و باز کردن زانو گاهی می تواند پاسخ درد را در پی داشته باشد.
 • تشخیص را می توان با توجه به سابقه و معاینه فیزیکی پیشنهاد داد. اغلب، درمان آزمایشی در این مقطع آغاز می شود.
 • گاهی تست های بیشتر با کمک اشعه ایکس و ام آر آی (تصویر برداری رزونانس مغناطیسی) انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که دیگر مشکلات زانو در مفصل زانو یا در بافت های مجاور آن وجود ندارد‌.

چطور می توان از کوندرو مالاسی پاتلا جلوگیری کرد؟

درد زانویی که با کوندرو مالاسی پاتلا همراه است با کاهش وزن و تقویت عضلات چهار سر قابل پیشگیری است.

پیش آگهی کوندرو مالاسی پاتلا چیست؟

دورنمای بهبود از کوندرو مالاسی پاتلا عالی است. انتظار بهبودی کامل وجود دارد. با این حال حل این مشکل ماه ها تا سال ها طول می کشد. این امر مخصوصا هنگامی که کوندرو مالاسی پاتلا در دختران نوجوان که بدن آنها دستخوش تغییرات اساسی فیزیکی است رخ می دهد صدق می کند. خوشبختانه علائم آنها در دوران بزرگسالی کاملا بهبود می یابد.

کوندرو مالاسی پاتلا  

۵ تمرین برای مقابله با کندرو مالاسی پاتلا و ۳ تمرین برای پیشگیری از ابتلا به آن

درد زانوی کوندرو مالاسی پاتلا اغلب با انجام مقدار زیادی دویدن و پریدن ایجاد می شود. در واقع این عارضه به خاطر ارتباط آن با دویدن، اغلب به عنوان “زانوی دونده” نامیده می شود. اما داشتن این عارضه دهان پر کن به این معنا نیست که مجبورید ورزش یا تمرینات ورزشی را کنار بگذارید. برعکس، شما فقط باید در مورد اینکه چه تمریناتی را می توانید برای کوندرو مالاسی پاتلا انجام دهید و از چه تمریناتی باید دوری کنید هوشمندانه عمل کنید.


بیشتر بدانید: تقویت عضلات چهار سر ران به این حرکات ورزشی


چه چیزی باعث درد زانوی من می شود؟

ماهیچه های پا و هیپ نقش مهمی در ایجاد اطمینان از حرکات استخوان کشکک دارند و بافت های ضعیف و سفت و نا هماهنگی ماهیچه ها می توانند باعث مشکلات حرکتی عمده ای شوند. به این دلایل، انجام تمرینات برای کوندرو مالاسی پاتلا تفاوت زیادی را از نظر ترمیم در دراز مدت می تواند ایجاد کند.

۵ تمرین کوندرو مالاسی پاتلا

به طور کلی، تمرینات درمانی کوندرو مالاسی روی تقویت عضلات پا و هیپ تمرکز می کند، بدون افزایش مقدار فشار بین استخوان کشکک و شیار استخوان ران. در زیر چند تمرین عالی برای کوندرو مالاسی پاتلا و همچنین نمودارهای تمرین برای شفاف سازی بیشتر آمده است.

بلند کردن مستقیم پا

1.به پشت دراز بکشید و یکی از پاهای خود را با زوایه ۹۰ درجه خم کرده و کف آن را روی زمین بگذارید و پای دیگر کاملا صاف روی زمین قرار بگیرد.
2.عضله چهار سر (ماهیچه ران) را در پای صاف خود منقبض کنید و پای خود را تا زاویه ۴۵ درجه به سمت بالا بیاورید‌.
3.پای خود را به مدت ۱ یا ۲ ثانیه در این پوزیشن نگه داشته و سپس به آرامی آن را به طرف پائین برگردانده و بر روی زمین قرار دهید.
4.این تمرین را ۲۰ بار تکرار کرده و سپس جای پاها را عوض کنید. شما باید این تمرین را روزی ۲ یا ۳ نوبت انجام دهید.

چرخش خارجی مفصل هیپ (مفصل ران)

1.به بغل دراز بکشید و زانوها را جمع کرده و با زاویه ۹۰ درجه خم کنید. مفاصل هیپ را با زاویه حدودا ۶۰ درجه باز و بسته کنید.
2.پاشنه ها را به هم بچسبانید و لگن را به‌ صورت عمودی و محکم روی زمین قرار دهید. زانوی بالایی خود را تا جایی که می توانید بالا برده به مدت ۱ یا ۲ ثانیه در این حالت نگه داشته و سپس آن را پایین بیاورید.
3.این تمرین کوندرو مالاسی پاتلا را در ۲ یا ۳ ست و هر بار ۱۰ تا ۱۵ بار تکرار کنید.

لغزیدن بر روی دیوار

 1. برای شروع، جلوی یک دیوار بایستید در حالیکه پاشنه های پا حدودا ۶ اینچ از دیوار فاصله داشته باشندو پاها به اندازه یک پا از هم فاصله داشته باشند. پشت و باسن شما باید در این حالت روی دیوار قرار داشته باشند.
 2. بدن خود را به آرامی به سمت پایین دیوار بلغزانید تا وقتی که زانوها به اندازه تقریبا ۴۵ درجه خم شوند. این پوزیشن را به مدت تقریبا ۵ ثانیه نگه دارید و سپس به آرامی به سمت بالا و به پوزیشن اولیه برگردید. خیلی مهم است که خیلی به سرعت یا خیلی شدید خم نشوید. زیرا باعث تحریک و درد زانو خواهد شد.
 3. این حرکت را در ۲ یا ۳ ست و ۱۰ تا ۱۵ بار در هر ست تکرار کنید.

انقباض عضله چهار سر ران

1.در حالی که نشسته اید هر دو پای خود را جلوی خود دراز کنید. یک حوله یا یک پتوی لوله شده را زیر یکی از زانوهای خود قرار دهید تا مقداری خم شود‌.
2.پای خود را از زمین بلند کنید تا زانو کاملا باز شود.
3.زانو را در این حالت کشیده به مدت ۵ ثانیه به صورت قفل شده نگه دارید سپس عضله چهار سر را شل کرده و به آرامی پای خود را به پوزیشن اولیه آن برگردانید.
4.این حرکت را ۱۰ بار تکرار کرده و سپس جای پاها را عوض کنید. این حرکت باید ۳ تا ۵ بار در روز انجام شود.

کوندرو مالاسی پاتلا

ددلیفت با دمبل

ددلیفت نیز می تواند یک تمرین موثر برای کوندرو مالاسی پاتلا باشد اما فقط اگر این تمرین را به شکل صحیح آن انجام دهید. برای این تمرین شما به یک هالتر با وزنه نیاز دارید. در هنگام شروع، ممکن است بخواهید برای کاهش فشار وارده بر استخوان کشکک از رک مرتفع استفاده کنید.

 1. بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه ها از هم فاصله دهید. دمبل ها را برداشته و آنها را در جلوی خود نگه دارید.
 2. دمبل ها را با خم کردن به جلو به آهستگی پایین آورید. سر و قفسه سینه خود را به سمت بالا نگه دارید، پشت خود را صاف نگه داشته و وزنه ها را نزدیک بدن نگه دارید. زانوها باید به مقدار کمی خم شوند اما نه به اندازه ای که در حرکت اسکوات خم می شوند.
 3. زمانی که وزنه ها را تا حد امکان و بدون گرد کردن پشت پایین آوردید، حرکت معکوس انجام داده و به آرامی زانوها، مفاصل هیپ و کمر را صاف کنید و نهایتا با شانه های عقب کشیده، صاف بایستید. ماهیچه های شکمی شما در طول عملیات لیفت باید درگیر شوند.
 4. اگر از دمبل های سنگین استفاده می کنید این تمرین را ۳ تا ۵ ست و در هر ست ۳ تا ۶ بار انجام دهید. اگر از وزنه های سبک تر استفاده می کنید می توانید تعداد تکرارها را بیشتر کنید.

بهترین تمرین های کاردیو برای کوندرو مالاسی پاتلا

همچنین چندین تمرین کاردیو (قلبی عروقی) برای کوندرو مالاسی پاتلا وجود دارد که بسیار خوب هستند. به خاطر اینکه این تمرین ها فشار نسبتا کمی زانو می آورند. برای مثال، شنا یک تمرین عالی برای کوندرو مالاسی پاتلا است زیرا آب فشار خیلی کمی را به مفاصل وارد می کند.

دیگر تمرینات سالم برای کوندرو مالاسی پاتلا عبارت اند از:

 • پیاده روی (از کوهنوردی پرهیز شود)
 • اسکی کراس کانتری
 • پدل بوردینگ
 • یوگا یا پیلاتس با سطح تماس پائین (باید بعضی از حالت ها را اصلاح کنید)
 • تمرین های بار (Barre) با اصلاحات خاصی مثل خم شدن سطحی تر زانو
 • ایروبیک در آب
 • پارو زدن
 • رولر بلیدینگ(اسکیت بازی)
 • استفاده از اسکی واره یا دستگاه پله نوردی

بعضی از افراد راندن دوچرخه ثابت را نیز به دوره توانبخشی کوندرو مالاسی اضافه می کنند. با این حال شما باید اقدامات احتیاطی ویژه ای را دنبال کنید، مانند قرار دادن صندلی در ارتفاع نسبتا بالا و استفاده از تنظیمات مقاومت با دنده پایین. دوچرخه سواری عادی می تواند تا حدی به زانوها فشار وارد کند. اگر سبک شما بیشتر تمرین قدرتی باشد می توانید از یک دستگاه پرس پا یا کرل همسترینگ استفاده کنید.

در هر صورت نکته این است که در هنگام انجام پرس پا باید مراقب باشید که اجازه ندهید زانوها بیشتر از ۹۰ درجه خم شوند. همچنین مهم است که تا زمانی که درد و تورم فروکش نکرده نباید تمرین ها و درمان های کوندرو مالاسی پاتلا را شروع کرد. همچنین باید قبل از هر تمرین درمانی کوندرو مالاسی حرکت های کششی را انجام داده و بدن را گرم کرد.


بیشتر بدانید: ورزش های مفید برای بالای سی سال


حذف این مراحل، احتمال آسیب مجدد به زانو را افزایش می دهد. زمانی که فعالیت های نرمال خود را از سر می گیرید باید به تدریج به تمرین ها بپردازید. به علاوه مهم است که به تمرین های خود تنوع بدهید. انجام یک تمرین مشابه به صورت بارها و بارها می تواند به عدم تعادل ماهیچه ها و فشار مداوم به نواحی خاصی منجر شود.

هشدار: تمرین هایی که افراد مبتلا به عارضه کوندرو مالاسی زانو باید از آنها اجتناب کنند.

در حالی که تمرین های کوندرو مالاسی می توانند برای اصلاح درد کشکک زانو عالی باشند اما بعضی از تمرین ها وجود دارند که باید از آنها اجتناب شود زیرا می توانند بیشتر از مفید بودن، باعث آسیب زدن شوند. این تمرین ها به طور کلی تمرین هایی هستند که فشار زیادی را روی زانو وارد می کنند. بعضی از این نرمش ها عبارت اند از:

 • تمرینات لانچ
 • اسکوات های شدید
 • کار با دستگاه اکستنشن پا

کوندرو مالاسی پاتلا

درمان کوندرو مالاسی پاتلا

گزینه جراحی

برای یک ورزشکار مستاصل، تقاضا برای جراحی جدی است. با این حال جراحی معمولا برای سندروم درد پاتلا تجویز نمی شود. مگر اینکه گزینه های درمانی غیر جراحی که قبلا در این مقاله توضیح داده شد به کار نیایند.
وقتی که در مورد جراحی صحبت می کنیم همیشه بهتر است که مشاوره های جراحی را از روی تحقیقات پزشکی ارائه کنیم.

در ماه جون ۲۰۱۸، تحقیقات انجام شده توسط دانشکده پزشکی هاروارد منتشر شده درژورنالCurrent Reviews درMusculoskeletal Medicine به جراحان و بیماران خصوصا ورزشکاران هشدار داد که نسبت به چیزی که واقعا جراحی می تواند به آنها بدهد انتظارات واقع بینانه داشته باشند.

ترمیم غضروف در مفصل پاتلوفمورال نتایج خوب روز افزونی را بعد از شکست درمان های نگه دارنده در بیماران مبتلا به آسیب های غضروف پاتلوفمورال نشان می دهد. بحث در مورد محدویت های عملکردی فعلی در ورزش و فعالیت های زندگی روزمره با بیمار برای توضیح اهداف و انتظارات بیمار و رفتن به سمت توانبخشی و زمان ریکاوری از اهمیت به سزایی برخوردار است.

انتظارات غیر واقع بینانه متداول بوده و منجر به ناامیدی بیماران می شود

ارزیابی دقیق زانو و اندام تحتانی از طریق معاینه فیزیکی و تصویر برداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر برنامه ریزی یک رویکرد درمانی جامع را برای روش ترمیم غضروف و نیز هر گونه پاتولوژی اضافه که لازم است در یک روش همزمان یا مرحله ای به آن پرداخته شود ممکن می کند. چیزی که اینجا گفته می شود این است که جراحی معمولا موفقیت آمیز است.

اما منظور این است که در کمک کردن به بیمار و یا ورزشکار در اهدافی که جراحی داشته است موفقیت آمیز است. تا برگشت سریع تری به ورزش و کار فراهم شود. در ژورنال Sports Medicine و Arthroscopy Review در مارچ ۲۰۱۵ دکتر نیک کاپلان نوشت:
در سال های اخیر، مداخلات جراحی برای پایداری مفصل پاتلوفمورال به محبوبیت دست یافته است که با پیشرفت های اخیر در یافته های ما از پایداری مفصل پاتلوفمورال و معرفی شماری از روش های جدید جراحی به روز می شوند. این افزایش در مداخلات جراحی مشکلات مختلفی را به وجود آورده است.
دکتر کاپلان و همکارانش به توضیح در مورد مشکلات مختلف مرتبط با جراحی های خاص ادامه می دهند که عبارت اند از:

بازسازی لیگامان پاتلوفمورال مدیال

این یک جراحی است که معمولا برای در رفتگی استخوان کشکک اختصاص داده می شود. از آنجایی که ممکن است منشا سندروم درد پاتلا، مربوط به ترکینگ پاتلا باشد، اینجا جایی است که پاتلا از شیار خود خارج شده و منجر به آسیب به غضروفی می شود که پشت پاتلا را می پوشاند. تصور می شود که تعویض رباط (لیگامان) پاتلوفمورال مدیال از طریق جراحی، پایداری کافی را برای استخوان کشکک و تخفیف درد فراهم می کند.

در حالی که بر سر این موضوع توافق داریم که رباط پاتلوفمورال مدیال نقش عمده ای را در فراهم کردن حرکت بدون درد زانو بازی می کند، موافق این نکته نیستیم که جراحی بهترین راه برای ترمیم آن است. مگر اینکه آسیب، فروپاشی کامل باشد. در این نوع جراحت، رباط تقریبا می ترکد و چیزی از آن برای ترمیم باقی نمی ماند.

کوندرو مالاسی پاتلا

استئوتومی توبرکل (برجستگی) تیبیا

در این جراحی، تاندون پاتلا با بریدن استخوانی که به آن متصل است از محل خود جدا می شود، به صورت برداشتن از روی استخوان ساق(تیبیا) و سپس اتصال دوباره استخوان با تاندون به استخوان ساق بوسیله پیچ.
هدف این جراحی فراهم کردن پایداری زانو با استفاده از تغییر پوزیشن تاندون برای نگه داشتن پاتلا در پوزیشن صحیح آن روی زانو است.

گزینه های غیر جراحی

در اینجا می خواهیم به مشکل سندروم درد پاتلوفمورال به عنوان مشکل بی ثباتی زانو نگاه کنیم. مشکلی که می تواند با تزریقات دارویی احیا کننده درمان شود. در تحقیق بالا ذکر کردیم که بریس های زانو یا آستین فشرده سازی زانو (sleeve) می توانند باعث تسکین موقت شوند. محققان دانشگاه پزشکی مشاهدات خود را در مورد اینکه یک بریس زانو برای علائم سندروم درد پاتلوفمورال چه کاری می تواند بکند به اشتراک گذاشتند.

بر طبق نوشته ژورنال اروپایی Gait Posture منتشر شده توسط دانشگاه آکسفورد، محققان کشف کردند که سود بخش ترین جنبه استفاده از بریس در زمان پیاده روی است و اینکه بریس به هماهنگی فعالیت ماهیچه های اطراف زانو کمک می کند. این تئوری در بین ۱۲ زن ۲۰ تا ۳۰ ساله با تشخیص درد پاتلوفمورال مورد آزمون قرار گرفت.

چیزی که این مطالعه پیشنهاد می دهد این است که بریس زانو باعث فراهم شدن پایداری می شود و تحت تاثیر آن ماهیچه ها می توانند عملکرد مناسبی داشته باشند. البته، بریس های زانو درمان طولانی مدتی برای پایداری استخوان کشکک نیستند. درمان هایی که زانو را با تقویت لیگامان ها و تاندون ها پایدار می کنند، درمان های طولانی هستند.

شما باید کل زانو را درمان کنید

یک مطالعه انجام شده در نوامبر ۲۰۱۷ در ژورنالRadiology and oncology در مورد یافته های رادیولوژی آشکار شده در ۱۰۰ بیمار مبتلا به مشکلات استخوان کشکک به مباحثه پرداخت.

بدین صورت که:

 • استئو آرتریت خفیف (درجه ۱ و ۲) در ۵۵ بیمار
 • استئو آرتریت شدید (درجه ۳ و ۴) در ۴۵ بیمار
 • غضروف زیر استخوان کشکک در مفصل پشت کشککی
 • 25 بیمار به عنوان غضروف سالم ارزیابی شدند.
 • در ۲۹ بیمار کوندرو مالاسی پاتلا خفیف (درجه ۱ و ۲) تشخیص داده شد.
 • 46بیمار با کوندرو مالاسی پاتلا شدید (درجه ۳و ۴) تشخیص داده شدند.
 • پارگی مینیسک مدیال در ۵۱ بیمار شناسایی شد.
 • استئو آرتریت شدید و کوندرو مالاسی پاتلا با پارگی مینسک همبستگی مثبت داشتند. یعنی اگر شما مبتلا به کوندرو مالاسی پاتلا باشید احتمالا دچار پارگی مینیسک نیز هستید.
 • محققان شیوع بیشتری از بورسیت را در بخش مدیال زانوی بیماران مبتلا به استئو آرتریت شدید و پارگی مینیسک مدیال مشاهده کردند.

پس حالا که این ایده را داریم که چیزی که زانو را پایدارتر نگه می دارد باعث می شود زانو بهتر کار کند، بیایید روش های درمانی احتمالا علاج بخش و طولانی مدت تری را مورد بررسی قرار دهیم.

طب سوزنی و درای نیدلینگ (سوزن کاری خشک)

طب سوزنی و درای نیدلینگ روش های بالقوه مفیدی برای تسکین درد و کمک به ریکاوری آسیب شما می باشد.

کوندرو مالاسی پاتلا

طب سوزنی چیست؟

منشا طب سوزنی بیش از ۵۰۰۰ سال پیش در چین می باشد. اساس این طب بر این باور است که سلامتی با یک جریان متعادل چی (انرژی زندگی حیات حاضر در تمام موجودات زنده) مشخص می شود. بر طبق نظریه طب سوزنی، چی در بدن در امتداد ۱۲ مسیر اصلی به نام meridian یا گذرگاه جریان دارد. هر کدام از این مسیرها به سیستم های ارگانی و ارگان های داخلی خاصی متصل هستند.

متخصص طب سوزنی با فرو بردن سوزن های یک بار مصرف استریل خیلی نازک در نقاط خاصی در امتداد گذرگاه ها می تواند جریان انرژی (چی) را به هدف تسکین تنش، استرس و درد هدایت و برقرار کند. جریان بی وقفه و متعادل انرژی در امتداد این گذرگاه ها به سلامت کلی افراد کمک می کند. با این حال، انسداد و عدم تعادل منجر به درد و بیماری می شود.

طب سوزنی برای درد؟

طب سوزنی ممکن است یک درمان کوتاه مدت موثر برای درد باشد. ممکن است طب سوزنی توسط متخصص سلامت در شرایط زیر تجویز شود:

 • درد کمر
 • درد گردن
 • درد شانه
 • درد زانو
 • درد سیاتیک
 • سردرد
 • درد مفصل و عضله

برای توصیه های ویژه ای درباره شرایط سلامتی یا درد لطفا با پزشک معتمد خود مشورت کنید.

درای نیدلینگ (سوزن کاری خشک) چیست؟

درای نیدلینگ یک تکنیک موثر و پربازده برای درمان درد عضلانی و اختلال عملکرد میوفاسیال است. درای نیدلینگ یا تحریک درون عضلانی(IMS) تکنیکی است که توسط دکتر چان توسعه داده شد و برای شل کردن عضلات بیش فعال بسیار موثر است که حاوی تریگر پوینت یا نقاط ماشه ای هستند. به عبارت ساده می توان گفت درمان شامل سوزن زدن تریگر پوینت ها یا نقاط ماشه ای عضله است بدون تزریق هیچ گونه ماده ای.

این رویکرد بر اساس اصول نورو فیزیولوژیک و آناتومیک غربی است و نباید با تکنیک طب سوزنی طب سنتی چینی اشتباه گرفته شود. با این حال، از آنجایی که همان سوزن های رشته ای هم در طب سوزنی و هم در درای نیدلینگ مورد استفاده قرار می گیرند اشتباه گرفتن این دو روش با هم قابل درک است.

آیا درای نیدلینگ موثر است؟

دکتر چان گون در رویکرد IMS خود و دکتر فیشر در رویکرد سگمنتال خود به درای نیدلینگ قویا از اهمیت نقاط ماشه ای در نواحی اسپینال و پریفرال دفاع می کند. امروزه متخصصان طب سوزنی و فیزیوتراپیست هایی که به طور ویژه ای آموزش دیده اند، از درای نیدلینگ به طور موثر و گسترده ای در شیوه های خود برای درمان درد میوفاسیال و اختلال عملکردی استفاده می کنند.

بیشتر فیزیوتراپیست ها در PhysioWorks آموزش درای نیدلینگ دیده اند. برای اطلاعات بیشتر لطفا از فیزیوتراپیست یا متخصص طب سوزنی سوال کنید.

کوندرو مالاسی پاتلا

پک های گرمایی برای درمان کوندرو مالاسی پاتلا

درد خود را با پک های گرمایی قابل گرم کردن در مایکروویو تسکین دهید

هیچ شکی وجود ندارد که کاربرد گرما برای یک قسمت دردناک بدن باعث تسکین درد و کاهش سفتی آن قسمت می شود. قرن ها، گرما به عنوان یک روش ساده موثر برای کنترل درد یا سفتی مورد استفاده قرار گرفته است. گرمای عمیق و نافذ نه تنها درد را تسکین می دهد بلکه همچنین فرآیند ریکاوری را در بیمار تسریع می کند.

پک گرمایی چطور درد و سفتی را تسکین می بخشد؟

با گذاشتن یک پک گرمایی روی مفاصل و عضلات دردناک، گرما گیرنده های حسی را تحریک کرده و انتقال سیگنال های درد را به مغز مسدود می کند‌ که منجر به تسکین درد موثر و فوری می گردد. حتی اگر از یک درد مزمن رنج می برید، پک های گرمایی می توانند به تسکین ناراحتی شما کمک کنند.

همین حالا و در سال های آینده. اگر از سفتی یا درد عضلانی رنج می برید و در زمان استفاده از گرما به احساس بهتری دست پیدا می کنید از حمام گرم و آرامش بخش یا دوش آب گرم استفاده کنید. همچنین اگر مایکروویو دارید پک های گرمایی پر شده از گندم می تواند بهترین سرمایه گذاری امسال شما باشد.

گرما چگونه می تواند کمک کننده باشد؟

 • گرما با افزایش الاستیسیته (کشش) بافت، تنش موجود در عضلات در حال استراحت را کاهش داده و به آرام سازی گره های دردناک عضلانی کمک می کند.
 • با آرام سازی هر دردی که با تحریک ریشه های عصبی ایجاد شده باشد، درد سریعا کاهش پیدا می کند.
 • اثر گرمای عمیق جریان خون را در ناحیه دردناک افزایش می دهد و به این ترتیب مواد مغذی بیشتری به ناحیه آسیب دیده رسانده می شود و همزمان مواد زائد و آسیب دیده همراه با جریان خون برده می شوند. این کار سرعت درمان را افزایش می دهد.
 • گرمای عمیق همچنین با تحریک نرخ متابولیک طبیعی بدن سرعت بهبود را بیشتر می کند. به عبارت دیگر، انرژی بیشتری برای ترمیم سریع تر جراحت فراهم می شود.

مزیت استفاده از پک های گرمایی گندم

 • پک های گرمایی گندم می توانند در حدود دو دقیقه در یک مایکروویو با سینی چرخنده گرم شوند.
 • دارای پارچه مقاوم اما نرم برای استفاده راحت هستند و اینکه پارچه می تواند شکل قالب بدن را بگیرد که برای آن نواحی از بدن که انحناهای زیادی دارند مانند گردن، زانو و شانه ها عالی است.
 • پک های گرمایی گندم را حتی می توانید در شب های سرد زمستان، به همراه خود به تختخواب ببرید.