image_13930506318347

پیدا کردن همزمان چند نوع  پروتئین در خون  صحیح تشخیص دادن  سرطان را بهبود می بخشد. هر ساله، ارزیابی زودهنگام سرطان سینه سبب نجات جان هزاران شخص می شود. ولی تست  غربالگری همچنین در بسیاری از موارد نشانه های خطر کاذبی را نشان می دهد که شاید  باعث اضطراب بی مورد و هزینه های گزاف پزشکی شود.

 

 

به گزارش ساينس ديلي، اخیرا در تحقیقي با استفاده از خون بیمار، روشی برای کاهش تعداد علائم خطر کاذب که در طول غربالگری اولیه رخ می دهند، فراهم شد. محققان گروهی از پروتئینهای جاری در خون در اثر سرطان سینه را پیدا کرده اند که به آسانی قابل کشف بوده و می توانند بین سرطان واقعی و توده های خوش خیم تمایز قائل شوند.

 

در این تحقیق از ابزار تشخیصی که قبلا در کلینیک ها مورد استفاده قرار می گرفت استفاده شده است. چنانچه نتایج با داوطلبان بیشتر و در طی یک دوره طولانی تر از زمان تکرار شوند انتقال از آزمایشگاه پژوهش به آزمایشگاه کلینیکی آسان خواهد بود.

 

تشخیص سرطان سینه اولین قدم برای درمان آن می باشد، ولی ماموگرافی ها دارای میزان بالایی از علامت های خطر کاذب هستند. بسیاری از زنان تحت انجام آزمایشات غیرضروری و تکمیلی سخت قرار می گیرند. جهت پیشرفت پروسه ، برخی محققان تحقیقاتی را روی آزمایش ساده خون به منظور کشف پروتئینهای جاری در خون بوسیله بافت های سرطانی انجام می دهند.

 

زمانیکه که نتایج بدست آمده در مطالعات تجربی مثبت کاذب باشند، عملکرد این پروتئینها که بیومارکرها (نشانگرهای زیستی) نامیده می شوند بسیار بهتر از ماموگرافی ها نمی باشد. ولی محققان بیومارکرها را چنان در نظر می گیرند که گویا همه انواع سرطان سینه یکسان می باشند. در واقع، سرطان سینه بصورت چندین زیرشاخه می باشد که هر زیرشاخه دارای ویژگیهای مجزایی است.

 

به عنوان مثال، سرطانهای سینه ای که پروتئین هایی به نام گیرنده های استروژنی تولید می کنند زیرشاخه متفاوت از آنهایی هستند که پاسخی به درمانهای مختلف نمی دهند. دکتر زنگار و همکارانش در این فکر بودند که آیا جستجوی بیومارکرهای خاص برای زیرشاخه های مختلف ، احتمال تشخیص درست را بهبود خواهد داد یا نه؟

 

 

به منظور کشف این فرضيه ، تيمي متشكل از دکتر زنگار و همکارانش 23 بیومارکر مناسب را انتخاب و آنها را با استفاده از آزمایشات شبیه به آزمایش انجام شده در کلینیک ها مورد سنجش قرار دادند.

 

 

تیم مذكور، پروتئینهای موجود در خون 4 گروه از زنان – حدود 20 زن در هر 4 زیرشاخه سرطان پستان را با زنان دارای توده های خوش خیم که قبلا در آنها نتیجه مثبت کاذب تشخیص داده شده بود مورد مقایسه قرار دادند. سپس تیم دکتر زنگار بر روی تعداد کمی از بیومارکرها برای هر زیرشاخه ای که به بهترین شکل می توانست بین واقعی ترین مثبت ها و کاذب ترین مثبت ها تمایز قائل شود متمرکز شدند.

 

گروه بیومارکری برای هر زیرشاخه در تمییز بین سرطان سینه و توده های خوش خیم بطور قابل توجهی بهتر از ماموگرافی یا بیومارکرهای مجزا بود. میزان عملکرد تست آماری مورد استفاده تیم از 5/0 تا 0/1 بود. 5/0 نمایانگر این بود که گروه بیومارکری سرطان را بطور تصادفی پیش بینی کرده و 0/1 به این معنی که پیش بینی درست و بی عیب بوده است.

 

ماموگرافی ها و بهترین بیومارکرهای مجزا حدود 8/0 رتبه بندی شدند. اما برای دو تا از رایج ترین زیرشاخه های سرطان سینه، گروههای بیومارکری در رتبه بالای 95/0 قرار گرفتند و با توجه به اینکه کدام پروتئین ها در گروه موجود بودند رتبه به 99/0 رسید.

 

بنا به گفته زنگار ” شاید محققان بیومارکرهای خوبی نیافته اند ؛زیرا زیرشاخه های مختلف را به عنوان یک بیماری واحد درمان می کنند، ولی آنها در واقع بیماری های منحصر بفرد را که با بیومارکرهای مختلف مرتبط اند نشان می دهند. ما امیدواریم که این نتایج تکرار شوند؛ زیرا این آزمایشات توانایی ما را برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه بطور محسوسی بهبود می بخشد که دراین صورت درمان موثرتر، کم هزینه تر و سختی آن کمتر می شود.

 

همچنين، اين تحقیق به زیست شناسی بنیادی سرطان سینه نيز اشاره دارد. 4 تا از بیومارکرها ،پروتئین های مربوط به رشد نرمال سینه اند که در طول زمانهای مختلف رشد سینه فعال و غیر فعال می شوند. حقیقتی که این پروتئین ها از راههای مختلف نمود پیدا می کنند، بسته به زیرشاخه سرطان سینه ، ممکن است درباره اشکال بوجود آمده به هنگام سرطانی شدن بافت سینه سرنخ هایی را فراهم آورد

منبع- سلامت نیوز