پژوهشگران آمريكايي در تحقيقات خود نشان دادند كه مسكن‌هاي رايج مانند “آسپيرين”، “ايبوبروفن” و “استامينوفن” نه تنها فشار خون را در افراد بالا مي‌-برند بلكه خطر بروز بيماري قلبي در مردان را نيز افزايش مي‌دهند. قابل ذکر است که در سال 85 این تحقیق ثابت و منتشر شده است.
به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه اينترنتي رويترز، خطر تشخيص فشار خون بالا در مرداني كه چنين داروهايي را در يك هفته دريافت كردند يك سوم بيش از افرادي بود كه مسكن دريافت نمي‌كردند.

اين تحقيق كه نتايج آن در مجله آرشيو طب داخلي به چاپ رسيده است، نتايج تحقيقات سال ‪ ۲۰۰۲‬را مبني بر اينكه داروهاي مسكن فشار خون را در زنان بالا مي‌- برد ، تقويت مي‌كند.

اين در حالي است كه به گفته پزشكان بيماراني كه بنا به دستور پزشك ملزم به استفاده از آسپيرين هستند نبايد مصرف داروي خود را متوقف كنند.

در دو تحقيق اخير آمده است به نظر نمي‌رسد آسپيرين موجب پر فشاري خون شود و در واقع پژوهشگران معتقدند مصرف دوز پايين و كنترل شده اين دارو مي تواند راهبرد ديگري براي كنترل فشارخون در بيماران خاص با پر فشاري نه چندان بالاي خون را فراهم كند.