یکی از معروف ترین آزمون ها برای شخصیت شناسی و شناخت ویژگی های رفتاری افراد تست MBTI می باشد. تست MBTI آزمونی بین المللی است که تکمیل آن فقط حدود ده تا پانزده دقیقه طول می کشد. نسخه رایگان این آزمون را می توان به صورت آنلاین در گوگل جستجو نمود. در این مقاله سعی بر آن است تا اطلاعات کلی از تست شخصیت شناسی مایرز بریگز (MBTI) در اختیار شما قرار دهیم. در زیر فهرست کلی مطالب ارائه شده در این مقاله آمده است:

4 قطب اصلی تست MBTI کدامند؟

16 مولفه تست MBTI  کدامند؟

 

 • گروه 1- مشهور به رئیس خانواده
 • گروه 2- مشهور به عالمان
 • گروه 3- مشهور به درونگرای قاطع
 • گروه 4- مشهور به درونگرای سازگار

 

تست MBTI  و انتخاب شغل مناسب

مهمترین موارد استفاده MBTI

جمع بندی

 

این تست شامل سوالاتی است که ترجیحات شما را در مورد چگونگی تعامل با دیگران و جهان نشان می دهد. چهار نوع شخصیت اصلی وجود دارد که با این آزمون اندازه گیری می شوند: درونگرایی در مقابل برونگرایی، حسی در مقابل شهودی، منطقی در مقابل احساسی و قضاوت در مقابل ادراکی.

این تست یکی از محبوب ترین ارزیابی های شخصیتی است که امروزه به طور گسترده ای در محیط های تجاری، آموزشی و مشاوره ای برای توسعه خودآگاهی، کاهش ارتباط نادرست و درک موثرتر نیازهای شخصی مورد استفاده قرار می گیرد.

4 قطب اصلی تست MBTI کدامند؟

پس از انجام آزمون MBTI، نتایج به صورت زوج های مخالف قطبی در امتداد چهار قسمت پیوسته بیان می شوند. شاخص Myers-Briggs به ما کمک می کند تا شخصیت را در زمینه های اصلی زیر درک کنیم:

 • چگونگی کسب انرژی 
 • نحوه جذب اطلاعات و یادگیری
 • چگونگی تصمیم گیری
 • چگونگی سازمان دهی زمان و محیط 

 

همانطور که در تصویر می بینیم تست MBTI ابزاری است که از 4 جفت ویژگی شخصیتی یعنی 8 مولفه برای تفسیر نتایج خود استفاده می کند. این ویژگی های دو قطبی عبارتند از:

درون گرایی  در برابر برون گرایی – آیا از تعامل با مردم یا از دنیای درونی خود انرژی می گیرید؟

حسی در برابر شهودی – آیا اطلاعات بدست آمده از طریق حواس خود را ترجیح می دهید یا به دنبال الگوها و تفسیرها هستید؟

منطقی در برابر احساسی – آیا شما بر اساس منطق یا افراد و شرایط تصمیم گیری می کنید؟

قضاوتی در برابر ادراکی – آیا ساختار یا انعطاف پذیری را در زندگی خود ترجیح می دهید؟

16 مولفه تست MBTI  کدامند؟

تست MBTI  با توجه به 8 مولفه خود و ترکیب آن ها کدهای چهار حرفی شخصیتی را می سازد که نتیجه آن 16 تیپ شخصیتی است. هریک از این تیپ های شخصیتی ویژگی های خاص خود را دارند که باعث می شود به گونه متفاوتی از دیگر تیپ ها رفتار نمایند. این 16 تیپ عبارتند از:

در شکل فوق 16 تیپ شخصیتی را ملاحظه می کنید. ویژگی کلی هر یک از این تیپ ها زیر کد چهار حرفی آمده است. این ویژگی ها نشان می دهد که هر تیپ شخصیتی به شکل خاصی رفتار می نماید. این 16 تیپ در 4 گروه کلی جای می گیرند.

گروه 1- مشهور به رئیس خانواده

این گروه مشهور به رئیس خانواده هستند که اعتماد خود را بر اقتدار و اعتقاد به نظام سلسله مراتبی نشان می دهند. آنها استعداد ذاتی برای رعایت روش ها، پروتکل ها و قوانینی دارند که به نظم امور کمک می کند. این دسته شامل تیپ های زیر می شوند:

 • ISTJ
 • ISFJ
 • ESTJ
 • ESFJ

گروه 2- مشهور به عالمان

این افراد پراگماتیست هستند و به افرادی گفته می شود که بیش از هر چیز به منطق اعتماد دارند. به همین دلیل، آنها به طور طبیعی با شک به پدیده ها نگاه می کنند. آنها نیاز اصلی به تسلط بر مفاهیم، شایستگی و دانش دارند. این دسته شامل تیپ های زیر می شوند:

 • INTJ
 • INTP
 • ENTP
 • ENTJ

گروه 3- مشهور به درونگرای قاطع

این افراد که درونگرایان قاطع می باشند به نظر انعطاف ناپذیرند و در برابر تغییر مقاوم اند. آن ها به دلیل ماهیت پایدارشان قاطعانه با مسائل برخورد کرده و شاید به سختی بتوان تصمیم هایی که بر اساس قواعد خود می گیرند را تغییر داد. این دسته شامل تیپ های زیر می شوند:

 • ISTJ
 • ISFJ
 • INFJ
 • INTJ

گروه 4- مشهور به درونگرای سازگار

این افراد درونگرا بوده و از انعطاف پذیری خوبی برخوردارند. آن ها فقط در موضوعات مهم قاطع هستند. آن ها انعطاف پذیری خود را از ماهیت ادراکی بودن خود می گیرند. ادراکی بودن باعث می شود تا آن ها بتوانند با دیگران به خوبی سازگار شوند. این دسته شامل تیپ های زیر می شوند:

 • ISTP
 • ISFP
 • INFP
 • INTP

تست MBTI  و انتخاب شغل مناسب

جفت مولفه های شخصیتی تفاوت های مهمی را در نحوه درک مردم و تصمیم گیری مردم تشخیص می دهد. برای چندین دهه آزمون مایرز بریگز طیف گسترده ای از مطالعات را در مورد فراوانی نسبی مشاغل مختلف در هر یک از 16 تیپ شخصیتی جمع آوری کرده است. این داده ها، همراه با نتایج MBTI سه هدف اساسی در مشاوره شغلی را دارد:

هدف اول- می تواند مشخص کند که افراد با تیپ شخصیتی مشابه، مشاغل رضایت بخشی پیدا کرده اند. این امر به ویژه در مواجهه با افراد در طیف وسیعی از مشاغلسودمند است.

هدف دوم- می تواند به افراد کمک کند تا با آگاهی از چگونگی فکر، عمل و تعامل در یک محیط کاری خاص و فرهنگ کاری که غالب یک حرفه خاص است، تصمیمات شغلی آگاهانه تری بگیرند.

هدف سوم- ارزیابی MBTI همچنین می تواند به افراد کمک کند تا با تیم هایی از افراد متنوع در محیط کار فعلی خود، تعامل سازنده تری داشته باشند.

مهمترین موارد استفاده MBTI

همانطور که گفتیم تست مایرز و بریگز در موارد بسیاری مورد استفاده قرار می گیرد. افرادی که خدمات مشاوره ای خود را بر اساس این تست انجام می دهند موارد زیر را به مخاطبان خود ارائه می دهند:

 • دانش آموزان دبیرستانی که در حال بررسی گزینه های اصلی و شغلی هستند.
 • دانشجویان کنونی دانشگاه که یک دوره تحصیلی را مشخص کرده اند و برنامه های شغلی بالقوه را بررسی می کنند.
 • بزرگسالانی که به دنبال بینش مربوط به تغییرات بالقوه شغلی، بهبود کار تیمی، یا افزایش مهارت های ارتباطی و رهبری هستند.

جمع بندی

تست شخصیت MBTI که به صورت آنلاین در سایت های مختلف از جمله سایت ای سنج قابل انجام است، به ما کمک می کند تا در مورد شخصیت خودمان و ویژگی های آن بیشتر بیاموزیم. از طریق یادگیری در مورد خود، ما این قدرت را داریم که دید عمیق تری از نحوه تعامل مان با زندگی بدست آوریم. این امر به ویژه در ارتباط با محل کار که با شخصیت های زیادی در ارتباط هستیم، بسیار مفید است. نحوه انتخاب ما برای تعامل باید متناسب با نوع شخصیت فرد مقابل باشد. بنابراین از طریق شناخت بهتر ما می توانیم رابطه بهتری با دیگران داشته و زندگی مناسبی را تجربه نماییم.