گروه ترجمه/الهه زارعی: شرکت باهارات بیوتک هند قصد دارد تزریق واکسن کرونای خود را در سه ماهه دوم سال 2021 آغاز کند.

به گزارش رویترز، مدیر شرکت بهارات بیوتک هند گفت: در حال برنامه ریزی برای آغاز واکسن کووید-19 خود در صورت تأیید مقامات نظارتی هند در سه ماهه دوم سال 2021 است.

این شرکت که مجوز انجام مرحله آزمایش بالینی واکسن خود را از سازمان مرکزی کنترل استاندار دارو‌های هند دریافت کرده بود ماه نوامبر فاز جدید آزمایش خود را آغاز می کند.

سای پراساد، مدیر اجرایی شرکت اذعان داشت: این آزمایش در 25 محل  در 10 الی 12 ایالت انجام می شود و دوزهای واکسن برای دریافت کنندگان واکسن فراهم شده است.

این شرکت که در جنوب شهر حیدرآباد مستقر است با همکاری شورای تحقیقات پزشکی هند این واکسن را تولید می کند. بهارات بیوتک همچنین با بیش از 10 کشور که به استفاده از واکسن بومی شان تمایل نشان دادند، در حال مذاکره هستند.