گروه ترجمه/ الهه زارعی : نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد مصرف میوه و سبزی می تواند به شاد بودن افراد کمک کند.

به گزارش ایندیاتایمز، در حالی که تاثیر مصرف میوه و سبزی بارها برای سلامت جسمانی افراد مورد تاکید قرار گرفته، اما یافته های یک تحقیق جدید نشان می دهد این تاثیر شامل سلامت روان افراد نیز می شود.

مطالعه جدید که توسط نیل اوشن و پیتر هولی از دانشگاه لیدز انگلستان طی 5 سال انجام شده، نشان می دهد افزایش مصرف میوه و سبزی با افزایش بهره وری ذهنی و رضایت از زندگی ارتباط تنگاتنگی دارد.

افزودن چند واحد میوه و سبزی در برنامه غذایی به صورت روزانه می تواند به اندازه پیاده روی برای سلامت روان مفید باشد.