school_600x450

تعهد داشتن  برای آن کاری را انجام دادن دو بحث  خیلی مهمی است که باید در دوران  کودکی آنها را داشته و یا آموزش دیده باشیم. و خیلی بهتر است که این مورد بسیار مهم  در د.ران  مدرسه هم انجام شود؛ چون ا که دانش آموزان بشتر زمان  مفید روز خود را در مدرسه می گذرانند. ولی چطور و چگونه؟

1-مدرسه یک مکان فیزیکی است و نیازمند وارسی کردن و مرتب کردن آن فضا است. می توان با طبقه بندی کردن این کارها و متناسب کردن آن با هوش های چندگانه در انسان آن کارها را در مدرسه به گونه ای سازماندهی کرد که بتوان به تمامی دانش آموزان پروژه و یا سهمی از یک مسئولیت و کار بزرگ یا کوچک را سپرد و آن را مدام پیگیری کرد؛ و به این ترتیب گام موثری در دادن احساس مسئولیت به دانش آموزان برداشت.

2-در اغلب مدارس، دانش آموزان رستوران و یا سالن غذاخوری دارند. می توان نحوه تهیه مواد اولیه برای یک وعده غذایی، آماده کردن اولیه غذا، درست کردن آن، چیدن برای دانش آموزان، نظارت بر رستوران و در نهایت نظافت رستوران در آن روز را به دانش آموزان سپرد. این کار باعث می شود که دانش آموزان نتیجه زحمات یک وعده غذایی را به خوبی درک کنند. نکته اینجاست که فقط برخی از دانش آموزان به این کار علاقه نشان می دهند و این هنر معلمان و کادر آموزشی است که با ترفندی خاص این مهم را دریابند.

3-در برخی از مدارس می توان کاشت، و برداشت گیاهان و یا سبزیجات را به دانش آموزانی که هوش طبیعت گرا دارند سپرد. آن ها به خوبی می توانند از پس نظافت آزمایشگاههای علوم، تهیه انواع حشرات و کرم ها برای بقیه کلاس ها برآیند. به دین گونه علاوه بر تقویت آن دانش آموز در این حوزه و افزایش علم او، احساس مسئولیت او نیز بسیار افزایش می یابد. آن ها حتی تمام گلدان های شما را در راهروها و … مراقبت می کنند و یک برنامه منظم آبیاری به شما ارائه می دهند.

4-برخی از دانش آموزان قادر هستند آموزش های لازم را به کودکان سن پایین تر برای علومی چون ادبیات، دیکته و زبان رایاد بدهند. اینگونه دانش آموزان سخنورانی هستند که می توانند مسئولیت هایی همچون برگزاری جشن ها و نظارت کلی بر تمام مسئولیت های معماری مدرسه و بررسی کنترل کیفی دانش آموزان دیگر را بر عهده گرفته و همچون بازرسان موفق عمل کنند. اینگونه دانش آموزان هوش کلامی و برون فردی مناسبی در این زمینه دارند.

5-به برخی از دانش آموزان می توان نظافت حیاط، سریع انجام دادن این کار، جمع کردن توپ های زنگ ورزش و سازماندهی دانش آموزان در مواقعی که لازم است را سپرد. اینگونه دانش آموزان قادر هستند در اردوهای جمعی نقش ناظران موفق را بازی کنند. همچنین قادر هستند به حفظ و نگهداری فضاهای ورزشی و حیاط کمک شایانی نمایند. این ها دانش آموزانی با هوش بدنی می باشند.

6-می توان به دانش آموزانی با هوش بصری، کارهای هنری، تزیینات دیوارها، مرتب نگه داشتن عوامل بصری در معماری، خرید بخشی از مبلمان زیبای مدرسه، رنگ آمیزی نیمکت های مدرسه در حیاط و … را پیشنهاد نمود. آن ها حتی می توانند فضاهای جمعی و دوستانه بسیار زیبایی را طراحی کنند که تمامی دانش آموزان از آن فضاها به عنوان فضاهایی برای نشر ایده های خلاقانه کمک بگیرند.

۷

زمانی کادر مدرسه موفق می شوند از این پتانسیل عظیم بهره بگیرند و نیز در امر خطیر پرورش احساس مسئولیت دانش آموزان موفق شوند که به دانش آموزان اختیار زیادی بدهند و اینگونه نباشد که آن ها فقط انجام دهنده کار باشند بدون اینکه قادر باشند ایده بدهند. فرایند تصمیم گیری تماما به عهده دانش آموزان باشد و معلمان فقط نقش رهبری سیستم را داشته باشند. و دیگر آنکه اگر فعالیت آن ها در جهت خدمت و پایداری بنای ساختمان باشد آن ها می توانند در فرایند نگهداری ساختمان کمک شایانی نمایند.

منبع-http://phow.ir