نسخه های سبز می توانند مزایای گذراندن وقت در طبیعت را در برخی بیماران که به اجبار در طبیعت حضور می یابند را تضعیف کند.

به گزارش ساینس دیلی، اگرچه گذراندن وقت در طبیعت برای سلامت روان افراد مفید است، اما تحقیقات جدید نشان می دهد تجویز “نسخه سبز” توسط روانشناسان و روانپزشکان برای برخی از افراد مبتلا به بیماری های روان ممکن است مزایای آن را تضعیف کند.

یک تیم تحقیقاتی بین المللی به سرپرستی دانشگاه اکستر انگلیس بررسی کردند آیا ارتباط با طبیعت توانایی کمک به افرادی که دارای مشکلات بهداشت روان مانند افسردگی و اضطراب هستند را دارد تا علائم خود را مدیریت کنند یا خیر. آنها دریافتند طبیعت مزایای زیادی برای این افراد به همراه دارد، اما تنها در صورتی که خودشان تصمیم به بازدید از طبیعت داشته باشند.

این تیم تحقیقاتی داده های بیش از 18 هزار نفر در 18 کشور مختلف را جمع آوری کرده که ارزیابی کنند چرا مردم با گذراندن وقت در طبیعت انگیزه می گیرند و فشار اجتماعی در تجربه های عاطفی آنها در هنگام بازدید از طبیعت چگونه است.

یافته ها حاکی از آن است اگرچه گذراندن وقت در طبیعت می تواند اثربخشی خوبی داشته باشد، اما اگر خود فرد تمایلی به انجام این کار نداشته باشد فواید احساسی و سلامتی تماس با طبیعت کاهش می یابد.

موضوعات پیرامون سلامت و بهداشت روان علت اصلی ناتوانی افراد بسیاری در سراسر جهان است که تقریبا هر سال 17 درصد از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. تیم تحقیق دریافتند اگر افراد به اجبار به طبیعت بروند دچار احساس اضطراب می شوند بنابراین افراد باید خودشان برای حال بهتر به طبیعت پناه ببرند تا برای شان مفید واقع شود.

مترجم:الهه زارعی