آلودگی هوا ، مرگ و میر ناشی از کووید-19 را تا 15 درصد افزایش می دهد.

به گزارش ساینس ادونسز، دانشمندان دولت ایالات متحده تخمین می زنند کووید- 19 احتمال دارد جان ده ها هزار نفر از آمریکایی ها را بگیرد. بسیاری از شرایط که خطر مرگ را در مبتلایان به کرونا افزایش می دهد، همان بیماری هایی هستند که تحت تأثیر قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آلودگی هوا قرار می گیرند. در این تحقیق بررسی شده است آیا قرار گرفتن در معرض ذرات ریز PM 2.5 با افزایش خطر مرگ کووید-19 در ایالات متحده ارتباط دارد یا خیر.

این مطالعه بر اساس داده های جمع آوری شده از تعداد مرگ کووید-19 برای بیش از 3 هزار شهرستان در ایالت متحده جمع آوری شده که در آن فاکتور اصلی تاثیر قرارگیری در معرض آلودگی هوا در دراز مدت بوده است، البته فاکتور های دیگری از جمله اندازه جمعیت، توزیع سن، تراکم جمعیت، زمان از ابتدای شیوع، تخت بیمارستان، تعداد افراد آزمایش شده، آب و هوا، متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و رفتاری مانند چاقی و سیگار کشیدن و .. نیز مد نظر قرار گرفته است.

نتایج این یافته ها نشان می دهد افزایش مواجهه طولانی مدت با ذرات ریزPM 2.5 منجر به افزایش زیادی در میزان مرگ ناشی از کرونا می شود. علیرغم محدودیت های ذاتی طراحی مطالعه زیست محیطی، نتایج این تحقیق بر اهمیت ادامه اجرای مقررات موجود در زمینه مقابله با آلودگی هوا برای محافظت از سلامت انسان چه در زمان و چه بعد از بحران کووید تأکید می کند.

مترجم:الهه زارعی