واکسن جدید

امیدها برای پایان همه گیری ویروس کرونا درپی اثربخشی 90 درصدی واکسن شرکت داروسازی آمریکایی فایزر افزایش یافته است.

به گزارش گاردین، نتایج گزارش و تجزیه و تحلیل این شرکت نشان می دهد واکسن فایزر 90 درصد از افراد در برابر ویروس محافظت می کند که به دنبال آن امیدها برای در دسترس بودن واکسن افزایش یافته است.

طبق این گزارش واکسن عملکردی بسیار بهتر از آنچه اغلب کارشناسان انتظار داشتند را نشان داده و این یعنی پایان همه گیری که باعث کشته شدن بیش از یک میلیون نفر، نابودی اقتصاد و زندگی روزمره در سراسر جهان شده است به ارمغان می آورد.

براساس اعلام فایزر در مرحله سوم کارآزمایی بالینی که همچنان ادامه دارد هیچ عارضه‌ای در داوطلبان مشاهده نشده است.

فایزر شرکت داروسازی آمریکایی و چندملیتی است که به‌عنوان بزرگ ترین شرکت داروسازی جهان شناخته می‌شود و واکسن کرونای خود را با همکاری شرکت بیوان‌تک توسعه داده است.

مترجم: الهه زارعی