prostat

تشخیص سرطان پروستات بطور معمول احتیاج به نمونه برداری بافتی است که کاری پرخرج  است و تا اندازه ای خطرناک است. به همین دلیل پژوهشگران فنلاندی گونه ای بینی الکترونیکی را اختراع کرده اند که قادر است با بو کردن ادرار بیمار ابتلا یا عدم ابتلا او به سرطان پروستات را تشخیص دهد.

اینکه میتوان با بو کردن ادرار تشخیص سرطان پروستات را داد به دهه 80 میلادی برمیگردد. در آن زمان گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه سگ ها میتوانند وجود سرطان پروستات در صاحبانشان را با بو کردن ادرار آنها متوجه شوند. همین موضوع الهم بخش تولید سنسورهای الکترونیکی بویایی برای تشخیص سرطان پروستات شد.

با استفاده از سنسوری که محققان فنلاندی ساخته اند ( به نام ChemPro 100–eNose device ) میتوان سرطان پروستات را با دقت 78 درصد فقط با استفاده از بوی ادرار بیمار تشخیص داد. این میزان دقت قابل مقایسه با روش رایج اندازی گیری ChemPro 100–eNose device در خون بیمار است که هم اکنون به عنوان آزمایش رایج برای غربالگری سرطان پروستات از آن استفاده میشود.

محققان در حال برسی هستند تا مشخص کنند چه مولکولی در ادرار این افراد وجود دارد که هم سگ ها و هم سنسورهای بویایی میتوانند با حس آن وجود سرطان پروستات را ردیابی کنند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir