کرونا فعالیت بسیاری از باشگاه های ورزشی را مختل کرده است. به طوری که خیلی از افراد تمرین در منزل را جایگزین حضور در باشگاه ها کرده اند. تعداد زیادی از این حرکات در برنامه های ورزشی مشترک هستند. در این ویدئو حالت پیشرفته تری از 4 حرکت معروف در تمرینات خانگی را مشاهده می کنید که بعد از یافتن مهارت کافی و مشورت با مربی خود آن ها را انجام دهید.

بیشتر بخوانید: آیا لیزر موهای زائد را دائمی از بین می برد؟