بر اساس مطالعه اخیر منتشر شده در ژورنال“JAMA Pediatrics” مادرانی که در دوران بارداری خود به ویروس کرونا آلوده شده اند می توانند آنتی بادی را از طریق جفت به فرزند متولد نشده خود منتقل کنند. در این تحقیق نمونه خون گرفته شده از بیش از هزار و 470 زن باردار در بیمارستان پنسیلوانیا بین آوریل و آگوست سال 2020 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. آنها آنتی بادی های ویروس کرونا را در 83 مادر کشف و تجزیه و تحلیل کردند. نتایج حاکی از آن است حدود 87 درصد از نوزادان آنتی بادی های ویروس کرونا را در بند ناف خود داشته اند. مقدار و ماهیت آنتی بادی در نوزادان بستگی به نوع و مقدار آنتی بادی هایی دارد که مادر در دوران بارداری تولید کرده است.

بیشتر بخوانید: نکات طلایی برای تقویت ناخن ها

به گزارش هندوستان تایمز، بر اساس اظهارات محققان این مطالعه، یافته های ما پتانسیل آنتی بادی های مشتق شده از مادر را برای محافظت از نوزادان در برابر عفونت کرونا ویروس سندرم شدید حاد تنفسی 2 نشان می دهد و به شما در راهنمایی مدیریت نوزادان و طراحی آزمایش های واکسن در دوران بارداری کمک می کند.

نقش پادتن جی یا ایمونوگلوبولین جی یا ایمیونوگلابیولین جی IgG

ایمونوگلوبولین نوعی آنتی بادی است که در خون بند ناف یافت می شود و به محافظت از بدن در برابر عفونت های مختلف کمک می کند. بر اساس مطالعه اخیر، ایمونوگلوبولین در 83 نفر از هزار و 471 زن یعنی حدود 6 درصد هنگام زایمان تشخیص داده شد و IgG در 72 از 83 نوزاد در خون بند ناف پیدا شد که نشان دهنده سطح مشابه IgG موجود در مادر و نوزاد است. 11 نوزادی که آزمایش آنتی بادی آنها منفی بود به دلیل کم بودن سطح IgG در مادر یا تولید کم آنتی بادی توسط مادران بوده است.

برعکس، هیچ آنتی بادی IgM که نخستین آنتی بادی است که در پاسخ به قرار گرفتن در معرض اولیه یک آنتی ژن ظاهر می شود در خون بند ناف یافت نشد که نشان می دهد مادر در طول بارداری کودک خود را آلوده نکرده است. بر اساس اظهارات محققان، “مطالعات بیشتری در این زمینه لازم است تا تعیین شود آیا آنتی بادی های کرونا ویروس سندرم شدید حاد تنفسی2 در برابر عفونت از نوزاد محافظت می کنند یا خیر، با چه غلظتی و آیا سینتیک پیوند آنتی بادی های واکسن شبیه به اکتساب طبیعی است؟”

مترجم: الهه زارعی