facial_feature چهره‌خوانی اهمیت بسیار زیادی هم دارد این‌که چهره را باید به طور کامل و دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و تا رسیدن به همه حقایق، از قضاوت‌های شتابزده اجتناب کنید.

در حال حاضر، یک مطالعه جدید توسط محققان دانشگاه یورک در انگلستان نشان می دهد که ممکن است برای پیش بینی افکار شخص چهره او کافی باشد. محققان یک مدل علمی ارائه کرده اند و بر این باورند ظاهر شخص در مرحبه اول می تواند شخصیت او را آشکار سازد.

بررسی ها نشان می دهند، اولین برداشت ما از فرد دیگری را می توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از: (اینکه فرد به ما آسیب برساند؟)، تسلط (آیا او به نفع و ضرر ماست؟) و (آیا او یک رقیب یا یک شریک خوب عاشقانه است؟).

گفتنی است؛ محققان پس از آن  مدل65 اندازه گیری های مختلف در هر صورت، از جمله ارتفاع چشم و عرض ابرو، به منظور ایجاد یک مدل برای پیش بینی برداشت اول را طراحی کردند و دریافتند که مدل آنها قادر به تبیین 58٪ از واریانس در برداشت قضات از چهره در نگاه اول است.

نگاه کردن دقیق به چهره افراد می تواند میزان رضایت قلبی شما را برایتان آشکار کند پس اگر در آستانه ازدواج هستید و می خواهید میزان علاقه خود را بسنجید باید چهره او را بخوانید.

نتایج مطالعات نشان می دهند، دانشمندان با انجام آزمایشاتی دریافتند افراد به محض دیدن شخصی برای اولین بار قادرند بیش از 65 درصد از افکار و شخصیت او را شناسایی کنند و محبت و یا تنفر خود را از طرف مقابلشان بیان کنند در نتیجه اگر برای اولین بار با شخصی روبرو شدید هر نوع خس فکر و یا ایده ای در مغزتان به وجود آمد می توانید به آن اعتماد کنید و برای ادامه روابطتتان به آن اطمینان کنید.