قبل از اینکه به پرسش های اینکه ویپ به چه دلیل از سیگار بهتر است ابتدا باید با تحقیقات انجام گرفته از وزارت بهداشت انگلستان در مورد مزیت های استفاده از ویپ در مقابل سیگار را بررسی کنیم .اگرچه سیگارهای الکترونیکی (ویپ) دارای نیکوتین هستند اما در ویپ ها دیگر خبری از مواد شیمیایی مضر و سمی داخل سیگارهای تنباکویی مانند کربن مونوکسید و آرسنیک و سرب نیست.

بر اساس گزارشی که ITV NEWS متخصص های حوزه بهداشت افراد بعد از انجام  تحقیقات انجام گرفته از تاثیرات مثبت ویپ روی افرادی که سیگار مصرف می کردند روی 181 نفر که سیگار مصرف میکردند این آزمایش صورت گرفت که از اولین تحقیقاتی بوده است که در مورد مصرف ویپ مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدا افراد سوالنامه هایی را تکمیل و نمونه هایی از سیستم تنفسی و بزاق و ادرار خود را در اختیار متخصصین قرار دادند و به این نتیجه رسیدن که افرادی که از ویپ استفاده میکنند ، اثرات سمی و شیمیایی سرطان زا مشاهده نشد .

از دیگر اطلاعات بدست آمده برای افرادی که سیگار مصرف می کنند این است که هزینه ی کمتری نسبت به کسی که ویپ مصرف می کنند را صرف می کند ولی برای سلامتی خود و دیگران هیچ تلاشی نکرده است .افرادی که هم از سیگار تنباکویی و سیگار های الکترونیکی در ترک سیگار با ویپ همزمان استفاده میکنند همچنان مواد سمی خطرناک را وارد بدن و ریه های خود می کنند.

بر اساس تحقیقات بالا در مورد سیگار الکترونیکی فرد مواد شیمیایی سمی و مضر کمتری نسبت استعمال سیگار به بدن خود وارد کرده اند و این نتایج یافته ها و تحقیقات مرکز بهداشت انگلستان را نیز تایید که گفته بودند سیگارهای الکترونیکی 95 درصد کم خطر تر از سیگارهای سنتی هستند.

سرپرست تحقیق در خصوص مزیت های ویپ نسبت به سیگار

تحقیق صورت گرفته از کالج دانشگاه لندن و موسسه سرطان رزول پارک و مرکز کنترل و پیشگیری بیماری در آمریکا راجع به ترک سیگار الکترونیکی با ویپ و خصوصیات مثبت ویپ انجام گرفت که هزینه این تحقیق را مرکز تحقیقات سراطان بریتانیا تامین نمود . که در Annals of Internal Medicine  به چاپ رسید.

افرادی که این تحقیق روی آن ها صورت گرفته

  • کسانی که فقط سیگار می کشند
  • کسانی سیگار میکشیند و قبلا از ویپ استفاده کرده اند.
  • افرادی سگاری که قبلا برای ترک از آدامس و چسب نیکوتین استفاده می کردند.
  • افرادی که قبلا سیگار میکشند ولی در حال حاضر ویپ می کشند.
  • افرادی که قبلا سیگاری می کشیدند ولی برای ترک از آدامس و چیب نیکوتین استفاده می کنند.

از محدودیت های این پژوهش می توان به پاسخ های مغرضانه ای رسید. به دلیل اینکه مصرف کنندگان سیگار قبلا از مصرف سیگار خود اطلاعات داده بودند و نمی توان راجع به این تحقیق بر این یافته ها استناد کرد.

روند تحقیق در مورد مزیت های ویپ

این محقق ها با انجام آگهی تبلیغاتی در سراسر فضای مجازی و روزنامه ها و داروخانه ها داوطلبن زیادی در لندن را جذب کردند که شمال افراد زیر بوده اند :

  • افراد که مدت شش ماه روزی 5 نخ یا بیشتر سیگار میکشیدند
  • کسانی که سیگار استعمال می کردند و شش ماه است که آن را کنار گذاشتند.

این محقق ها خواستار این بودند تاثیرات بلند مدت نیکوتین بر روی سیگارهای الکترونیکی را در مدت شش ماه بررسی کنند که به مقایسه افراد زیر پرداخت :

  • کسانی که فقط سیگار می کشند.
  • کسانی که هم سیگار تنباکویی و هم از سیگار الکترونیکی استفاده می کنند.
  • کسانی که سیگار می کشیدند ولی الان از ویپ و درمان NRT (ترک از آدامس و چسب نیکوتین دار) استفاده می کنند.

از داوطلبین درخواست شد که از سیگار های تنباکویی و محصولات دیگر استفاده نکنند و به نحوی که از مواد نیکوتین دار نیز استفاده نکنند و سپس به سوالات زیر پاسخ دهند.

و علاه بر این از نمونه بزاق و تنفس و ادرار این افراد برای اندازه گیری مقدار نیکوتین و مواد شیمیایی خطرناک در بدن افراد مورد آزمایش قرار گرفت . که در این آزمایش به نیتروس آمین مخصوص تنباکو (TSNA) از مهم‌ترین کارسینوژن‌های موجود در تنباکوست که از نیکوتین می باشد و از ماده ی سمی ارگانیک فرار (VOC) مانند آکریل آمید و آکریل آنیتریل حاوی سیانید رسیدند.

 

نتایج تحقیق

بین 181 نفر از داوطلبان که قبلا سیگار می کشیدند و الان از ویپ و درمان NRT هستند، TSNA و VOC در مقابل افرادی که سیگار سنتی و تنباکویی می کشند خیلی پایین است و کسانی که از ویپ استفاده می کنند یا کسانی که از NRT استفاده میکنند سلامت خیلی بالاتری دارند.

افرادی که قبلا سیگار می کشیدند ولی در حال حاضر ویپ و سیگار الکترونیکی مصرف می کنند  در مقایسه با کسانی که سیگار مصرف می کنند 97 درصد مواد سمی و مضر را کمتر وارد بدن می کنند.

افرادی که سیگار معمولی می کشیدند در مقایسه با افرادی که هم از سیگار تنباکویی و ویپ و NRT به صورت همزمان استفاده می کردند به طور یکسان مواد سمی و سرطان زا داخل بدن می شوند.

مقدار نیکوتین موجود در ادرار اندازه مشابه دارند ولی در بزاق افراد به اندازه کمی تفاوت داشت به گونه ای که نیکوتین در افرادی که فقط ویپ می کشیدند و کسانی که سیگار تنباکویی و NRT همزمان استفاده می کردند مقداری پایین تر بود.

نقد و بررسی نتیجه ی تحقیقات

نتیجه این تحقیق این است که اشخاصی که سطح نیکوتین که قبلا سیگار برای طولانی مدت یا ویپ و یا اینکه از NRT استفاده میکنند تقریبا شبیه به هم را داشتند. اشخاصی که از ویپ و NRT استفاده میکنند تقریبا نیکوتین سطح پایین تری دارند و مواد سمی و مضر کمتری را وارد بدن خود می کردند.

نتیجه گیری

این میزان نیکوتین و مواد شیمیایی سمی در بدن افراد سیگاری و در افراد که در کنار  سیگار معمولی بلند مدت از سیگار الکترونیکی و یا NRT استفاده می کنند مورد تحقیق قرار گرفت.

ویپ و سیگار الکترونیکی برای کسانی می باشد که بدون استفاده از سیگار ، نیکوتین مصرف کنند . که در مقابله با سیگارهای معمولی اختلاف های زیادی موجود می باشد . که با این حال این اولین تحقیق راجع به مصرف ویپ بود.

 

 

افرادی که قبلا سیگار مصرف می کنند ولی در حال حاضر ویپ  مصرف میکنند و یا تحت درمانNRT  هستند در مقایسه با افرادی که که سیگار سنتی استعمال می کنند مواد شیمیایی و مضری خیلی کمتری را داخل بدن خود می کنند.

نیکوتین مانند کافیین در قهوه اعتیاد آور است ولی زیان خاصی ندارد همچنین در مواد غذایی از جمله گوجه فرنگی و بادمجان نیکوتین کمی موجود است. در صورتی که فرد بخواهد خود را از اعتیاد به نیکوتین رها کند، بهترین روش استفاده از ویپ همراه با نیکوتین سالت یا همان ایجوس (جویس) های حاوی نیکوتین بالاتر می باشد تا سیگار راحت ترک شود، سپس ایجوس های نیکوتین پایین تر و در نهایت جویس بدون نیکوتین مصرف کنند.