بر اساس یافته های جدید محققان کار در شیفت شب خطر ابتلا به برخی سرطان ها را افزایش می دهد.
به گزارش تایمزسوفاندیا، یک مطالعه به سرپرستی تیمی از محققان دانشگاه ایالتی واشنگتن، سرنخی را درباره این که چرا افراد شاغل در شیفت شب در مقایسه با افرادی که در ساعت های منظم روز کار می کنند در معرض خطر افزایش ابتلا به انواع خاصی از سرطان قرار دارند پیدا کرده است. یافته های جدید حاکی از آن است که شیفت شب ریتم طبیعی 24 ساعته در فعالیت برخی از ژن های مرتبط با سرطان را مختل می کند و افراد شاغل در شیفت شب را در برابر صدمه دی ان ای آسیب پذیرتر می کند و در عین حال باعث اختلال مکانیسم های ترمیم دی ان ی بدن برای مقابله با این آسیب می شود.
این تحقیق که در مجله تحقیقاتی پینه آل بصورت آنلاین منتشر شده شامل یک آزمایش در فاز آزمایشگاهی کنترل شده است که از داوطلبان سالم که در برنامه های شیفت شب یا شیفت روز شاغل بودند استفاده شده است. اگرچه هنوز تحقیقات بیشتری در این زمینه لازم است، اما این یافته ها می تواند روزی برای کمک به پیشگیری و درمان سرطان در افراد شاغل در شیفت شب استفاده شود.
مکانیزم داخلی ما را در یک چرخه شبانه روزی 24 ساعته نگه می دارد. با وجود یک ساعت بیولوژیکی مرکزی در مغز تقریبا هر سلول در بدن نیز ساعت داخلی خاص خود را دارد. این ساعت سلولی شامل ژن هایی است که به ژن های ساعت و ریتمیک معروف هستند به این معنی که میزان فعالیت آنها بر اساس زمان روز یا شب متفاوت است. محققان فرض کردند بیان ژن های مرتبط با سرطان نیز ریتمیک است و کار در شیفت شب ریتمیک این ژن ها را مختل می کند.

بیشتربخوانیم:دلایل عرق کردن شبانه چیست?

برای آزمایش آنها یک کار شبیه سازی انجام دادند 14 شرکت کننده 7 روز را در آزمایشگاه خواب گذراندند. نیمی از آنها یک برنامه شیفت شب شبیه سازی شده 3 روزه را تکمیل کردند در حالی که نیمی دیگر در یک برنامه شیفت روز شبیه سازی شده 3 روزه قرار گرفتند. پس از اتمام شیفت های شبیه سازی شده همه شرکت کنندگان در یک پروتکل معمول که برای مطالعه ریتم های بیولوژیکی تولید شده در داخل بدن انسان مستقل از هرگونه تاثیر خارجی استفاده می شود نگهداری شدند.


به عنوان بخشی از پروتکل آنها به مدت 24 ساعت در حالت نیمه خمیده در معرض نور ثابت و دمای اتاق بیدار نگه داشته شدند و هر ساعت میان وعده های یکسان به آنها داده شد و هر 3 ساعت از آنها نمونه خون گرفته می شد. تجزیه و تحلیل گلبول های سفید خون گرفته شده از نمونه های خون نشان داد ریتم بسیاری از ژن های مرتبط با سرطان در شرایط کار در شیفت شب نسبت به وضعیت کار در شیفت روز متفاوت است. ژن های مربوط به ترمیم دی ان ای که ریتم های متمایزی را در شرایط شیفت روز نشان می دهند ریتمیک خود را در شرایط شیفت شب از دست می دهند، سپس محققان بررسی کردند تغییرات بیان ژن های مرتبط با سرطان چه عواقبی را به دنبال خواهد داشت.
آنها دریافتند گلبول های سفید خون جدا شده از خون شرکت کنندگان در شیفت شب شواهد بیشتری از آسیب دی ان ای نسبت به شرکت کنندگان در شیفت روز نشان می دهد. بعلاوه، پس از آنکه محققان در 2 زمان مختلف از روز سلول های سفید خون جدا شده را در معرض تابش پرتو یونیزان قرار دادند سلول هایی که در شب تابش می شوند در مقایسه با وضعیت شیفت روز آسیب دی ان ای را در شرایط شیفت شب افزایش می دهند به این معنی که گلبول های سفید خون شرکت کنندگان در شیفت شب در برابر آسیب های خارجی ناشی از اشعه، یک عامل خطر شناخته شده برای آسیب دی ان ای و سرطان آسیب پذیرتر هستند.
یکی از نویسندگان این تحقیق اذعان می دارد: این یافته ها نشان می دهد برنامه های شیفت شب زمان بیان ژن های مرتبط با سرطان را به طریقی کاهش می دهد که از اثر بخشی فرآیندهای ترمیم دی ان ای بدن در صورت نیاز بیشتر می کاهد.
گام بعدی محققان انجام همان آزمایش با افراد شاغل در دنیای واقعی است که سال ها به طور مداوم در شیفت شبانه روز هستند و تعیین می کنند آیا در این گروه آسیب دی ان ای اصلاح نشده با گذشت زمان افزایش می یابد یا خیر که در نهایت می تواند خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهد. اگر آنچه در افراد شاغل در شیفت کاری در دنیای واقعی رخ می دهد با یافته های فعلی مطابقت داشته باشد در نهایت می توان از این کار برای توسعه استراتژی های پیشگیری و داروهایی استفاده کرد که می توانند اشتباه در روند ترمیم دی ان ای را برطرف کنند، همچنین می تواند پایه ای برای استراتژی های بهینه سازی زمان درمان سرطان باشد به گونه ای که در مواقعی که اثربخشی بیشتر و عوارض جانبی ناچیز باشد درمان انجام شود.
مترجم: الهه زارعی