ساعت داخلی بدن که به آن ریتم شبانه روزی نیز گفته می شود چیزهای زیادی درباره بدن حکایت می کند. به شما می گوید چه موقع گرسنه هستید، کی خسته هستید و چه زمانی به خواب نیاز دارید و موارد دیگر.

به گزارش تایمزسوفاندیا، نتایج یک مطالعه جدید می گوید ساعت بدن همچنین تعیین می کند چه ساعتی از روز بیشتر کالری را می سوزانید حتی هنگامی که کاری انجام نمی دهید.

بیشتر بخوانید:روش های کنترل آلرژی غذایی

تحقیقات

بر اساس تحقیق و مطالعه منتشر شده در اواخر بعدازظهر و اوایل شب 10 درصد کالری بیشتری نسبت به صبح می سوزانیم. این بدان معناست که دفعه بعد که به کسالت و رخوت بعدازظهر برخورد کردید دیگر نگران تنبلی خود نباشید زیرا بدن با سوزاندن کالری کم کاری شما را جبران می کند.

این مطالعه به نقش مهمی که ریتم شبانه روزی در تنظیم متابولیسم دارد اشاره می کند به همین دلیل افرادی که به دلیل شیفت شب کاری یا عوامل دیگر برنامه خواب نامنظمی دارند احتمال افزایش وزن دارند. دانشمندان برای ارزیابی تغییرات متابولیسم در طول روز بدون تاثیر میزان فعالیت، عادات غذایی و الگوی خواب 7 شرکت کننده را طی یک ماه در آزمایشگاهی که هیچ پنجره یا ساعتی وجود نداشت مورد مطالعه قرار دادند. شرکت کنندگان حتی تلفن و اینترنت هم نداشتند و آنها طی برنامه هایی که بهشان داده شده بود می دانستند چه زمانی بخوابند، از خواب بیدار شوند و غذا بخورند.
شرکت کنندگان هر شب 4 ساعت دیرتر از شب قبل به خواب می رفتند. این کار را به بدن واگذار کردند تا وقت خود را بدون اتکا به نشانه های دنیای خارج حفظ کنند. این به محققان اجازه می دهد تا میزان متابولیسم را در تمام اوقات مختلف بیولوژیکی روز اندازه گیری کنند.

نتایج

مشخص شد شرکت کنندگان کمترین کالری استراحت را در اواخر شب بیولوژیکی که افراد دچار افت دمای بدن می شوند می سوزانند. حدود 12 ساعت بعد در عصر بیولوژیکی و بعدازظهر مصرف انرژی بیشترین بود.

بیشتر بخوانید:مقابله با عفونت باکتریایی در منزل

نتیجه نهایی

این مطالعه در مقیاس کوچک انجام شده، اما نتایج آن نشان می دهد چگونه ریتم شبانه روزی بر متابولیسم تاثیر می گذارد. هر فردی که قصد کاهش وزن دارد سعی کند با دنبال کردن یک برنامه طبیعی و مناسب سلامت کلی خود را حفظ کند.
مترجم: الهه زارعی