photos.demandstudios.com_getty_article_151_50_79167394_XS

قرمزی چشم یا التهاب ملتحمه یا کونژنکتیویت،  conjunctivitis’ گفته می شود که علائم ،پیشگیری و درمان انواع کنژنکتیویت را در این مطلب پیگیری می کنیم

با انجام تحقیق سه هزار و صد و چهل نوزاد مشخص شده ورم ملتحمه در ایران 5/4 درصد شیوع داشته است.

پرفسور محمد حسن سلطان زاده متخصص کودکان و نوزادان گفت: بیماری ورم ملتحمه نوزادی در نوزادان با علائمی از قبیل قرمزی، ترشح چشم، التهاب ملتحمه و پلک زخم و سوراخ شدن قرنیه مشخص می‌شود.

سلطان زاده افزود: شروع ورم می‌تواند از چند ساعت تا چند هفته بعد از تولد باشد عوامل زیادی در ایجاد این بیماری موثر است که سه عامل مهم تر و خطرناک تر آن، ورم ملتحمه گونوکولی، ورم ملتحمه کلامدیائی و ورم ملتحمه با ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 2 است.
وی اذعان داشت: در ایران و با تحقیق بر روی 3140 نوزاد شیوع ورم ملتحمه عدد 5/4 درصد را نشان داد.
وی در پایان گفت: در این تحقیقات انجام شده مشخص شد که 70 درصد ورم یک طرفه و بقیه دو طرفه بودند.