چالش له کردن چیزهای ترد و نرم از ترند ترین ویدئوهای این روزهای شبکه های اجتماعی است. ردشدن از روی اشیا و خوراکی های مختلف با ماشین و وسایل دیگر که حس عجیبی را به مخاطب منتقل می کند. اگر فوبیا یا ترسی از دیدن این صحنه ها و شنیدن صدای له شدن یا خرد شدن اجسام دارید این ویدئو را پخش نکنید.