brushing-teeth

برپایه  گزارشی که در شماره  ماه اوت مجله  Leukocyte Biology چاپ گردید، تاثیر  یکی از مهمترین سلولهای خونی که در واکنش ایمنی انسان دخالت دارد یعنی سلولهای Bدر تحریک التهاب و ازبین رفتن  استخوان در اشخاص دیابتی مبتلا به بیماریهای پریودنتال  تعیین  گردید. این کشفیات ازاین ایده که  معالجات مرتبط با تنظیم سلولهای B قادرند از بوجود امدن این عارضه پیش گیری کرده یا آنرا درمان کنند، پشتیبانی می نماید.

پرفسور Minzhuاز بخش میکروب شناسی دانشکده ی پزشکی دانشگاه بوستون می گوید: مطالعات ما مکانیزم های رایج التهابی که در دیابت نوع 2 و بیماریهای پریودنتال مشترک است را شناسایی نمود. این کشف راه را برای تولید داروهای جدید که بطور همزمان هر دو بیماری را درمان کند، هموار می نماید.

 برای انجام این تحقیقات دانشمندان از مدلهای موش آزمایشگاهی مبتلا به بیماری پریودنتال استفاده کردند. این موشها را به دو گروه تقسیم کردند: درگروه اول با تغییر ژنتیکی تمام سلولهای Bاز کار افتادند اما گروه دوم دارای مقادیر طبیعی از سلولهای Bبودند.

هنگامیکه این موش ها با تغذیه ی کم چرب پرورش یافتند هر دو گروه بدون ابتلا به چاقی و دیابت نوع 2 به میزان مشابهی استخوانهای دهانی خود را از دست دادند و دچار التهاب شدند اما زمانیکه آنها را با یک رژیم غذایی پرچرب تغذیه کردند هر دو گروه  چاق شده و به دیابت نوع 2 مبتلا شدند اما فقط درگروهی که دارای سلولهای Bطبیعی بودند از دست رفتن استخوان دهان و التهاب مشاهده گردید و گروهی که بوسیله ی دستکاری ژنتیکی سلولهای B آنها از فعالیت ساقط شده بود، دچار از دست دادن استخوان دهان و التهاب نشدند. این نتیجه نشان می دهد که پاسخ سلولهای Bیک هدف مناسب برای مداخلات دارویی در مقابله با دیابت نوع 2 و بیماری پریودنتال و همچنین هدف بالقوه ای برای سایر عوارض بیماری دیابت نوع 2 است.

پرفسور wherryسر دبیر مجله ی لکوسیت بیولوژی می گوید: این مطالعه به ما در درک علل بروز عوارض ثانویه ی دیابت نوع 2 کمک می کند، برای کسانیکه  به بیماری پریودنتال مرتبط با دیابت نوع 2 مبتلا هستند این نتایج بسیار جالب توجه است از آنجائیکه  داروهایی برای هدف قرار دادن سلولهای Bسرطانی درحال حاضر موجود است این یافته ها می تواند راه  را برای استراتژیهای درمانی جدید بر پایه ی سلولها Bبرای بیماریهای پریودنتال و شاید  سایر بیماریهای التهابی بگشاید.