847085a98a155bee2028f313ff9f69dd ازدواج کردن و بچه‌دار شدن تبدیل به یکی از سخت‌ترین تصمیم‌گیری‌های زندگی شده است! از طرف دیگر فرصت برای بچه‌دار شدن همیشگی نیست و هر سالی که می‌گذرد قدرت باروری زوجین کمتر می‌شود.

مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهند والدین قبل از تولد فرزندانشان باید به موضوعاتی توجه کنند.

مهم ترین و شاید نخستین آمادگی فردی است.پدر یا مادر آینده باید ویژگی های خود را باید با مسئولیت پیش رو مقایسه کند.

بررسی ها نشان می دهندف آمادگی ارتباطی و آمادگی همه جانبه از مهم ترین مسائلی هستند که پدران و مادران قبل از تولد فرزندشان باید به آن ها توجه کنند.

آمادگی از جنبه های اقتصادی فرهنگی و احتماعی موضوعاتی مهم است که والدین باید همواره به آن ها توجه کنند.یک زوج باید از نظر فرهنگی و موقعیت های اجتماعی دارای وضعیت مساعدی باشند و از نظر اقتصادی نیز در سطح خوبی باشند تا بتوانند نیاز های فرزندانشان را برطرف کنند.

نقش پدر و مادری بیش از هر چیز باید بر یک رابطه سالم عاطفی میان زن و شوهر سوار باشد.زن و شوهری که رابطه عاطفی آسیب دیده ای دارند یا توانایی حل مشکلات خود را ندارند آمادگی داشتن فرزند را ندارند حتی اگر سال ها از ازدواج آنها گذشته باشد.