وکیل افسانه بایگان گفت: اساسا هیچ‌گونه استدلال حقوقی در دادنامه مبنی بر نسبت دادن عنوان مجرمانه ترویج و تشویق به فساد و فحشا یافت نمی‌شود و نه عنصر مادی این جرم محقق شده و نه عنصر معنوی آن. بنابراین انتساب چنین عنوان مجرمانه‌ای فاقد وجاهت قانونی است.ماجرای صدور احکام غیرمتعارف حجاب از سوی یک شعبه خاص در مواجهه با اقشار مختلف شهروندان به اندازه‌ای میان افکار عمومی ایرانیان بازتاب پیدا کرد و نقد حقوقدانان و مردم را در پی داشت که سرانجام رییس و معاون اول دستگاه قضایی را به واکنش واداشت.

غلامحسین محسنی اژه‌ای و محمد مصدق تلویحا اشاره کردند که صدور احکام قضایی باید مبتنی بر قانون و در راستای اقناع افکار عمومی باشد نه اینکه باعث وهن مردم نسبت به نظام تصمیم‌سازی‌های قضایی شود. یکی از احکامی که طی روزهای اخیر منشأ بروز دامنه وسیعی از بحث و تبادل نظرها میان مردم و حقوقدانان شده است، حکمی است که اخیرا در پرونده افسانه بایگان صادر شده است.پس از صدور احکامی مانند شستن میت در غسالخانه، مراجعه به روانپزشک و… افسانه بایگان هم که برای تماشای نمایشی در تئاتر شهرزاد با کلاه حاضر شده بود محکوم به 2سال حبس و مراجعه به روانپزشک شده است.

دیروز خبر رسید روسای 4 انجمن روانشناسی کشور ابعاد مختلف مرتبط با این حکم را از منظر روانشناسی عمومی و اجتماعی بررسی کرده و خواستار تجدید نظر اساسی در صدور یک چنین احکامی شده‌اند.

نوری زینال، وکیل افسانه بایگان اما با بررسی حقوقی این پرونده ابعاد مختلف این حکم را از منظر قانونی زیر سوال می‌برد و آن را غیرمتعارف ارزیابی می‌کند.