btow7yI0CzeaOCsh

برای بلند‌تر از حد معمول نشاندادن قدتان راهی ساده و آسان پیش رویتان گذاشته ایم رنگ ،اندازه و پوشیدن لباس نقش بسزایی در قدبلندتر نشان دادن شما دارد

یکی از بهترین راه‌ها برای بلندتر نشان دادن قد پوشیدن لباس های مناسب است که می تواند باعث تغییر کلی ظاهر و اندام فرد شود.، حفظ وضعیت اندام و طرز ایستادن مناسب، کلیدی است برای اینکه به حداکثر اندازه پـتـانسیل قد خود دست پیدا کنید. یادتان باشد هنگام نـشسـتن کـمرتان را کـامـلا صاف نگه دارید و هنگام ایستادن همیشه سر خود را بالا بگیرید و متکبرانه برخیزید.

بررسی ها نشان می دهند پوشیدن لباس هایی یک دست همراه با یک رنگ مشخص به ویژه رنگ های مشکی موجب خطای دید می شوند و شما بلند تر و لاغر تر از حالت عادی تان به نظر می رسید.
گفتنی است، خطوط راه راه عمودی در لباس می تواند قد کوتاه شما را بلندتر نشان دهدد و مطالعات نشان می دهند از پوشیدن لباس های شاد با خظوظ و ظرح های شلوغ به ویژه در مجالس و مهمانی های رسمی جدا خودداری فرمایید.
نتایج مطالعات نشان می دهند افراد کوتاه قد برای بلند تر نشان دادن قد خود نباید کفش های بیش از حد پاشنه بلند بپوشند ریرا این امر موجب جلب توجه می شود و نگاه و حساسیت های دیگران را بیشتر می کند.