04.02.obesite.regime_scalewidth_630

  تقویت روحیه خلاقانه و فراهم کردن زمینه برای ایجاد نوآوریبه میزان چاقی و لاغری افراد هم مربوط می شود زیرا افراد چاق بی حوصله تر و بی انگیزه تر از دیگران هستند

وزن بدن می‌تواند خود یک عامل بسیار مهم برای میزان انگیزش‌ و خلاقیت در کارمندان باشد.پژوهشگران اعلام کرده‌اند بر اساس جدیدترین‌ تحقیقات صورت گرفته چاقی باعث کاهش خلاقیت در افراد می‌شود.

گفتنی است بر اساس این پژوهش‌ها چاقی به ویژه‌ در کارگران سبب کاهش شدید خلاقیت و نوآوری در کار می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهند، در بعد جسمی نیز افراد چاق 40 درصد کمتر از افراد لاغر دچار توان استقامتی هستند.
پژوهشگران کاهش توان استقامتی در افراد چاق را ناشی از کاهش رسیدن خون و اکسیژن کافی به اندام‌ها و فشار مضاعف قلب برای خونرسانی به اندام‌های بدن اعلام کرده‌اند.
پژوهشگران این نتایج را با بررسی بر روی 32 فرد بزرگسال بدست آورده‌اند که در وزن‌های مختلف بودند و توان استقامتی لاغرها بر این اساس بسیار بالاتر از چاق‌ها ارزیابی شد.
 علاوه بر حس خستگی چاق بودن باعث کم شدن حوصله و کاهش انگیزه در افراد نیز می‌شود.