راهنمای طبقه بندی داروها در حاملگی‎

 

این مطلب جهت آشنایی شما با طبقه بندی داروها در دوران حاملگی (بارداری) است که راهنمای بسیار خوبی برای خانم های باردار و یا خانواده زنان حامله می باشد. که قرص ها و داروها به گروه های A, B, C, D, X و NR تقسیم بندی می شود.

گروهA: این داروها خطری برای جنین در سه ماهه ی اول حاملگی ندارند وخطر مصرف انها در سه ماهه ی دوم و سوم نشان داده نشده است.
گروهB: این داروها بر روی جنین حیوان عارضه جانبی دارند ولی در زنان حامله مطالعات کافی انجام نشده است.

گروهC: این داروها همانند گروه بی میباشند ولی علی رغم خطرات بالقوه مصرف انها ممکن است در حاملگی مفید باشند.
گروهD: مصرف این داروها در حاملگی بر روی جنین خطر دارد ولی ممکن است منافع مصرف بر مضار انها در حاملگی ترجیح داشته باشد.
گروهX: مصرف این داروها در حاملگی باعث انومالی جنین میشود و به وضوع مضار مصرف انها بر منافشان در حاملگی بیشتر است.

گروهNR: این دروها در طبقه بندی اف دی ای ارزیابی نشده اند.

این مطلب توسط آقای دکتر نیما ترابی گلسفید تهیه و برای انتشار اختصاصی در مجله پزشکی دکتر سلام ارسال شده است.