smoking-killsهر قدر ميزان افسردگي روحي و رواني فرد بيشتر باشد، وي بيشتر سيگار مي‌كشد و احتمال خودکشی در اين افراد بسياربیشتر از قبل می شود

عوارض سیگار بر هیچ کس پوشیده نیست و پاس ثابت بیشتر خبر های سلامت است.اما اخیرا یک مطالعه جدید نشان می دهد یک فرد سیگاری احتمال خود کشی اش نسبت به سایرین بیشتر است.

محققان می گویند بالا بودن آمار خود کشی در میان سیگاری ها به دلیل افسرده بودنشان در سال های قبل از وابتگی شان به سیگار نیست.

بررسی ها نشان می دهند، نیکوتیم موجود در سیگار متهم اصلی میل سیگاری ها به ترک دنیاست.
یک پایگاه پژوهشی اثبات کرده است وقتی دولت ها سیگار کشیدن در ملا عام را ممنوع می کنند آمار خود کشی 10 تا 15 درصد پایین می آید.
اگر در خانه شما هم فرد سیگاری وجود دارد لااقل دود کردن نیکوتین در فضای خانه را ممنوع کنید تا چند نخ هم که شده کمتر سیگار بکشد و خیال خود کشی کمتر به ذهنش برسد.