HIV و ایدز از کجا آمده است؟

 

در نقاط مختلف جهان زیر گروههای مختلفی از HIV وجود دارد و هر کدام از این زیر گروه ها شیوع خود را دارند. اولین مورد شناخته شده HIV در انسان، از نمونه خون مردی از کشور کنگو در سال 1959 بدست امد. ویروس نیمه دوم دهه 70 وارد امریکا شد. اولین مرگ رسمی در اثر بیماری ایدز در جنوب آفریقا در سال 1982 ثبت شد. در سال 1999، گروهی از محققان بین المللی گزارش دادند که منبع اولیه ویروس از گونه ای شامپانزه که بومی مناطق استوایی غرب افریقا است، می باشد که بدنبال شکارشان توسط انسان و تماس انسان با خون الوده شامپانزه به انسان منتقل شده است.