photogallery_ways_to_fend_off_food_cravings_01_full

فکر خوردن خوراکی یا هوس خوردن غذا از سوی مغز می آید و  با احساس گرسنگی تفاوت بسیاری دارد،این را بدانید سعي در سرکوبی هوس با خوردن خوراکی‌های کم کالری مغز شما را ارضا نخواهد کرد.

احساس گرسنگی و هوس خوردن غذا دو نشانه متفاوت از سوی بدن است و باید جدی گرفته شود.

پژوهشگران هشدار می‌دهند ایجاد حس ولع و هوس برای خوردن مواد غذایی مختلف در حقیقت زنگ خطری از سوی بدن به فرد است.

گفتنی است، براساس جدیدترین پژوهش‌ها کم بودن برخی مواد غذایی مغذی در بدن سبب ایجاد هوس‌های غذایی شدید در افراد می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهند، در حقیقت نوعی تفاوت اصلی بین احساس گرسنگی و هوس خوردن یک غذا وجود دارد.
پژوهشگران معتقد هستند حس ولع و هوس در حقیقت تلاش بدن برای فهماندن نیاز بدن به فرد است.
به ویژه بدن از این سیاست هوشمندانه برای کمک به سلامت پوست و موی فرد استفاده می‌کند.