چه کسانی در خطر عفونت با HIV هستند؟

 

هر کس که با ویروس مواجه شود ، می تواند به عفونت مبتلا گردد. خطر انتقال HIV از طریق تماس جنسی در تماس جنسی مقعدی، زخم روی ناحیه تناسلی، بیماری منتقله از راه جنسی همراه، واژن فرد نابالغ، خانمها در دوران عادت ماهیانه، مرد ختنه نشده و یا اگر فرد HIV مثبت به تازگی دچار عفونت شده یا در مراحل نهایی عفونت باشد، بیشتر می گردد.

در آفریقا زنان نسبت به مردان و پسران آسیب پذیرتر بوده و در سنین پایین تری به عفونت مبتلا می شوند. نسبت مبتلا شدن مرد به زن 10 به 13 است. احتمال مبتلا شدن در گروه سنی 15-24 سال بیشتر می باشد.