19389.ashx

افرادی که مستعد حمله قلبی هستند و یا سابق ان را دارند ازاانجام فعاليت هاي قدرتي مانند وزنه برداري، هل دادن ماشين، شنا رفتن، دمبل زدن وجدا خودداري شود.

درصد حمله قلبی در ورزشکارانی که ورزش‌های قدرتی انجام می‌دهند بیشتر است.

سید احمد حسنتاش، جراح قلب گفت: ورزش‌هایی که با استفاده از قدرت بدنی زیاد همراه باشد مانند وزنه برداری یا بدنسازی بیش از حد لازم به قلب فشار می آورد و سبب سکته‌های قلبی می‌شود.

وی افزود:دارویی که در باشگاه‌های بدنسازی مصرف می‌شود برای قلب ضرر دارد و سبب حمله قلبی در فرد می‌شود ورزش در حد متعارف و معمول باشد ضرری به قلب نمی‌رساند.
این جراح قلب تصریح کرد: در ورزش‌هایی که در حد زیاد به قلب فشار می‌آید احتمال حمله قلبی وجود دارد به طور کلی منافع ورزش کردن از ضررهای آن بیشتر است ورزش‌هایی چون وزنه‌برداری یا بدنسازی باید بسیار کنترل شده تحت نظر پزشک انجام شود.
وی عنوان کرد: درصد حمله قلبی در ورزش‌های قدرتی بیشتر است نحوه تمرین‌هایی که ورزشکاران ورزش‌های سنگین انجام می‌دهند یا داروهایی مثل داروهای عضله و تقویت کننده به طور مستمر توسط آنان استفاده می‌شود گاهی از نظر روحی و روانی تغییراتی را در ورزشکاران به وجود می آورد و به حمله‌های قلبی در این افراد منجر می‌گردد.