h9991506_006

بعضی از انواع پولیپ (به نام آدنوماها) احتمال دارد که سرطانی شوند، در حالی که سایر انواع پولیپ (هایپر پلاستیک یا پولیپ های التهابی) تقریباً هیچ شانسی برای آن که سرطانی شوند را ندارند.

پولیپ‌ها بافت‌های قارچی شکلی بوده از جمله مهمترین آنها پولیپ‌های کلون هستند و این پولیپ در طول مسیر روده باریک بیشتر دیده می‌شود.

شهرام آگاه فوق تخصص گوارش و کبد  گفت: پولیپ بافت‌های قارچ شکلی بوده که به صورت نا به جا در قسمت مخاطی اعضای مختلف بدن رشد می‌کند.

وی ادامه داد: پولیپ ممکن است التهابی، پیش بدخیم و بدخیم باشد و بیشتر خود را در بینی، ریه و دستگاه گوارش نشان می‌دهد.
همچنین پولیپ‌ها ممکن است در دستگاه ادراری نیز دیده شوند مهمترین پولیپ‌هایی که از نظر بالینی اهمیت دارند، پولیپ‌های کلون هستند.
وی خاطر نشان کرد: پولیپ‌های کلون در طول مسیر روده باریک بیشتر دیده می‌شوند و ممکن است روده کور تا راست روده ادامه داشته باشند اهمیت پولیپ‌های روده بزرگ براین است که در مرحله اول بسیاری از آنها پیش بدخیم هستند و اگر برداشته نشوند تبدیل به بدخیمی می‌شوند.
آگاه افزود: اهمیت دوم پولیپ‌های روده بزرگ این چنین بوده که درمانی هستند و پیشگیری از ایجاد سرطان روده بزرگ می‌کند از زمانی که در کشورمان مسئله تشخیص و برداشتن پولیپ‌ها با شیوه آندوسکوپیک رواج پیدا کرده است توسط همکاران فوق تخصص گوارش، ریسک سرطان گوارش به دلیل پولیپ کاهش قابل توجهی یافته است.
وی تصریح کرد: توصیه می‌شود افرادی که سابقه فامیلی سرطان روده بزرگ دارند تحت غربالگری قرار گرفته و کلونوسکوپی شوند و اگر پولیپی تشخیص داده شد این پولیپ برداشته شود دومین توصیه این بوده، افرادی که در گذشته سابقه سرطان داشته و درمان شده‌اند تحت نظر باشند تا به این صورت جلوگیری از عود پولیپ و تومور در آنها شود.
وی اذعان داشت: توصیه سوم در خصوص پولیپ‌ها به این صورت است اشخاصی که بیماری های دیگری داشته‌اند و زمینه ساز خطر سرطان هستند و یا سرطان‌های اعضای دیگری داشته‌اند که همراهی با سرطان روده بزرگ دارند بهتر است تحت نظر قرار بگیرند و در صورت لزوم کلونوسکوپی شوند.