children_on_a_couch_stock_image

اين بازي ها سلول هاي مغزي را گول مي زنند و از نظر حركتي نيز فقط چند انگشت كودك را حركت مي دهند.اين بازي ها به دليل اينكه كودك و نوجوان با ساختني ها و برنامه هاي ديگران به بازي مي پردازد و كمتر قدرت دخل و تصرف در آنها پيدا مي كند اعتماد به نفس او در برابر ساختني ها و پيشرفت ديگران متزلزل مي شود.

 

نتایج یک پژوهش در دانشگاه تربیت مدرس نشان داد استفاده زیاد از بازی‌های رایانه‌ای باعث اختلال در شکل گیری ساختار نقاشی کودکان می‌شود.

عرفان شهیاد کارشناس ارشد نقاشی گفت با توجه به گسترش و نفوذ روزافزون بازی‌های رایانه ای در جهان معاصر و تبدیل آن به یکی از پررنگ ترین ابزار سرگرمی کودکان، به نظر می‌رسد  این ابزار با تاثیر گذاری برساختار بصری نقاشی کودکان، عناصر بصری را به سمت داده‌های مجازی تعریف شده، سوق می‌دهد و کودک را از فضاهای واقع گرایانه دور می‌کند. بدین نحو خلاقیت و ساختار روانشناختی نقاشی کودک را نیز متأثر می‌سازد.

وی در تشریح طرح پژوهشی خوداظهار داشت: در انجام این پژوهش، با توجه به مطالعات و تحقیق های چند دهه‌ی گذشته در خصوص نقاشی کودک، بررسی‌هایی در مورد تکامل نقاشی کودک و خصوصیات آن در هر گروه سنی انجام شد. همچنین در راستای اخذ اطلاعات لازم از طریق انجام پرسشنامه در بین 126 کودک دبستان پسرانه واقع در منطقه 1 تهران، 20 کودک 6 تا 10 ساله، در دو گروه ده نفره جهت انجام تست نقاشی، انتخاب شدند. نقاشی‌های موردنظر با توجه به رده بندی سن کودکان در نظریه‌های گوناگون (لوکه و پیاژه . . . ) در خصوص نقاشی کودک و ادراکات تصویری، تحلیل گردید.
شهیاد در خصوص نتایج حاصل از این پژوهش تصریح کرد: نتایج به دست آمده نشان می‌دهد تفاوت معناداری بین نقاشی‌های کودکان دو گروه انتخابی با در نظر گرفتن مدت زمان بازی آنها با بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد.
بررسی نقاشی کودکان با توجه به گروه سنی، رده بندی شده است که در هر گروه و رده سنی مشخص، گونه‌ای از ساختارهای بصری خاص وجود دارد که علم روانشناختی نقاشی کودک بر این گونه ساختارها استوار است.
وی خاطرنشان کرد: پژوهش حاضر نشان داد استفاده زیاد از بازی‌های رایانه‌ای باعث اختلال در شکل گیری ساختار نقاشی کودکان می‌شود. در این پژوهش از روش تحقیق تحلیلی و توصیفی استفاده شده است.