indexصرع کودکان از نظر نوع، درجه يا شدت بسيار متفاوت است و ممکن است با مساله ديگري در ارتباط باشد.بسياري از کودکان دچار صرع کودکاني کاملا نرمال و فعال هستند که نياز چنداني به مراقبت ويژه ندارند اما در مورد این کودک اوضاع بسیار فرق می کند

یکی از نوع‌های خفیف بیماری صرع در یک دختر ظاهر شده و باعث عدم توانایی او برای زندگی به صورت آزادانه شده است. یک کودک دختر هرگز نمی‌تواند به صورت آزادانه با دیگر همسالان خود بازی کند زیرا در طول روز 16مرتبه دچار تشنج می‌شود و امکان دارد هر لحظه دچار سقوط از ارتفاع و آسیب دیدگی شدید و حتی مرگ شود.

index.jpg4234

گفتنی است این دختر از نوع خاصی از بیماری صرع به نام سندرم Draret رنج می‌برد که به موجب آن هر لحظه امکان بروز تشنج در فرد بیمار وجود دارد.

کارشناسان این نوع خاص از بیماری صرع  رابه نام سندرم Draretبه نام خود شخص دکتر شارلوت Draret در سال 1978 نام گذاری نموده است.

این نوع خاص از صرع متأسفانه غیر قابل درمان و مقاوم به انواع روش‌های درمانی است. افراد مبتلا به این بیماری نیاز به مراقبت دائمی دارند.