PRinc_photo_of_skin_cancer_screening

بد نيست که پوستتان را برای هر زائده یا هر تغییر دیگری مورد آزمایش قرار دهید.اگر تغییری بر روی پوستتان مشاهده کردید، پزشک باید تشخیص دهد که آیا به دلیل سرطان یا به دلایل دیگر است

طبق آخرین تحقیقات صورت گرفته 36 درصد افرادی که سرطان پوست دارند خارش و 28 درصد آن ها درد را قبل از سرطان پوست تجربه کرده اند.

نتایج تحقیقات انجام شده در سال 2014 نشان می دهد بیشتر افرادی که به سرطان پوست دچار شده اند در آزمایش های حین تشخیص این دو عارضه را تجربه کرده اند.

بررسی های دانشمندان نشان می دهد سرطان پوست یکی از شایع ترین سرطان های امروزی است که آفتاب نقش زیادی در بروز آن دارد و نادیده گرفتن درمان های پوستی می تواند عامل بروز این سرطان باشد.
گفتنی است، حدود 60 درصد مبتلایان به سرطان پوست این دو عارضه را با هم و 40 درصد آن ها یکی از آن دو را تجربه کرده اند.
نتایج مطالعات نشان می دهند، اگر مدام احساس خارش و سوزش در پوست خود دارید و به نوعی پوستتان درد می کند حتما به پزشک مراجعه کنید تا با تشخیص زود هنگام نوع بیماری شما از بروز سرطان در موارد شدید تر جلوگیری سود.