index.jpgasdaqdاقدام وحشتناک این دختر به گفته خودش نوعی پیام به تاکسیدرمی کننده ها برای استفاده از امعا و احشای داخل بدن حیوانات است که توسط بسیاری از افراد نفی و غیرطبیعی خوانده شده است

یک دختر 21 ساله بریتانیایی عادت غذایی بسیار غیر معمولی دارد.

گفتنی است، این دختر که متخصص تاکسی درمی حیوانات مرده است قبل از انجام این کار گوشت این حیوانات را خود به عنوان خوراکی مصرف می کند.

index.jpgsewe

این دختر هدف از انجام این کار را جلوگیری از ایجاد ضایعات گوشتی و دور ریختن آنها حین انجام کار تاکسی درمی معرفی کرده است. از جمله حیواناتی که او آنها را تاکسی درمی می کند می توان مواردی مانند خرگوش، سنجاب، گوزن، پرندگانی  مانند قرقاول و کبوتر را نام برد.

بسیاری از افراد این شیوه خوردن غذا در او را غیرعادی دانسته‌اند.