11_jpeg04adc0859067d50de69dfead9e699e10

ناهنجاري ها، عبارتست از  نقص در اندام و يا قسمتي از يك عضو كه در نتيجه رشد غير طبيعي بروز پيدا مي كند. در اين حالت ، ممكن است كه ساختار و يا ارگان خاصي تشكيل نشود و يا بطور نسبي تشكيل شود و يا اگر ساختار شكل بگيرد ، فرم طبيعي نخواهد داشت .

گاهی اوقات مشکلات ژنتیکی باعث ایجاد اعضای بدن اضافی در افراد می‌شود.

یکی از رویدادهای بسیار غیر عادی در دنیای پزشکی وجود اعضای بدن اضافی در افراد است.
index

گفتنی است،از جمله افراد مشهور در این رابطه یک پسر بچه مبتلا به معلولیت‌های شدید نابینایی است که DNA بدن او یک رشته اضافه‌تر از افراد عادی دارد.

index.jpgdre

بررسی‌ها نشان می‌دهند،‌ همینطور یک کودک هندی در ناحیه جلوی قفسه سینه خود دارای دو پای اضافه است که البته در نهایت با کمک خیرین در یک جراحی50 هزار پوندی این اعضا از بدن او جدا شدند.
index.jpgwewq

از جمله موارد دیگر یک کودک چینی است که دارای دو صورت است و همینطور یک مرد که دارای دو قلب است و هر دو قلب او سالم است.

weweqindex.jpgwseweqw