آیا تست های HIV صحیح هستند؟

 

اینجا هزاران نفر تونستن به وزن ایده آل برسند

شما به کمک این کلینیک به صورت تضمینی میتونید وزن کم کنید. نه نیازی به ورزش های سخت هست نه قرص و داروی خطرناک، خیلی ساده و بدون دردسر فقط با تکنیک های اختصاصی این کلینیک آنلاین.

تقریبا تمام افرادی که با HIV مواجه  شده اند به دنبال  عفونت، در 3 ماه اول، انتی بادی بر علیه ویروس تولید می کنند. تستهای خونی موجود شامل تستهایی  که انتی بادی را  شناسایی کرده و تستهایی که ویروس را در خون شناسایی می کنند، می باشد. بر اساس گزارشات UNAIDS، تشخیص عفونت با استفاده از آزمایش انتی بادی، یکی از بهترین روشهای تشخیصی در پزشکی است بطوریکه در تشخیص عفونتهایی مانند ویروسهای هپاتیت، سرخجه و سایر بیماریهای عفونی، از این روش استفاده شده و مفید بوده است.

تستهای تشخیصی که انتی بادی بر علیه ویروس را در خون می سنجند، حساسیت و اختصاصیت بیشتر از 98% دارد.