raw-chicken

برخی بر این باورند که خوردن همزمان لبینیات با گوشت سفید مانند مرغ و ماهی باعث ایجاد جزام در بدن می شوددر صورتیکه  تیرنگ نیستانی، متخصص تغذیه این نظریه را رد کرد.

یک متخصص تغذیه ممنوعیت مصرف لبنیات و گوشت سفید را به همراه یکدیگر به دلیل بروز بیماری جزام قبول ندارد. تیرنگ نیستانی، متخصص تغذیه گفت:

این مسئله که لبنیات به همراه گوشت سفید مصرف نشود را تایید نمی‌کنم.
این متخصص تغذیه اظهار داشت: مطلبی درباره ممنوعیت مصرف لبنیات و گوشت سفید با یکدیگر نشنیدم این دو ماده غذایی در تمام دنیا به همراه یکدیگر استفاده می‌شود و هیچ مشکلی برای انسان ایجاد نمی‌کند.