images

برخی از دانشمندان و ریاضی‌دانان از خواب ها برای کمک به حل مشکلات خود استفاده کرده‌اند. توماس ادیسون (۱۹۳۱-۱۸۴۸)، مخترع آمریکایی به هنگام کار مواقعی را به چرت زدن اختصاص می‌داد و برخی از بهترین اختراعاتش به هنگام خواب به سراغ او آمد.

تاثیر استراحت و خواب برای بازسازی شناختی افراد، مسئله دانش روانشناسی روز دنیا است. مهدی دوایی، روانشناس و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی  گفت: یادگیری و دانش، نیاز به جایگزین و تثبیت شدن در مغز دارد که خواب و استراحت واقعی، تنها راه تثبیت این اطلاعات جدید است.

دوایی ادامه داد: در هنگام خواب است که مغز فرصت پیدا می‌کند تا به پردازش اطلاعات جدید دریافتی بپردازد و این اطلاعات جدید را با اطلاعاتی که از قبل در ارتباط با همان مطلب دریافت کرده، ارتباط دهد.
وی گفت: هنگام خواب، علاوه بر اینکه مغز آماده دریافت اطلاعات جدید می‌شود، به الگوهای ذهنی جدید در رابطه با حل مسئله در هنگام خواب واقعی، دسترسی پیدا می‌کند.
دوایی در پایان تاکید کرد: در حالت خواب و رویا در بسیاری از موارد، افراد به مسائل حل نشده دسترسی پیدا می‌کنند. بدین معنی که در ضمیر ناخودآگاهشان برای مسائل روزانه که بدون راه حل رها شده بودند، پس از پایان یک خواب خوب و کافی، به راه حل می‌رسند و اکثر مردم غافل از این نکته هستند که خواب کافی و درست دلیل دست یافتن به پاسخ مسائل روزمره‌شان است.