Teeth

این دانشمندان از یک سیستم جدید کشت بافت برای پرورش سلولها به شکل ساختارهای ریز شبیه دندان استفاده کردند که در مرحله بعد در دهان موشها کاشته شد.

مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد دانشمندان برای اولین بار موفق به ساخت دندان در محیط آزمایشگاه شدند.اولین گام در دانشگاه دگارت و دیترویت پاربس برداشته شد و با انجام آزمایشاتی روی حیوانات پژوهش با جایگزینی بافت و پیوند پالپ دندان مصنوعی در کانال ریشه آغاز شد.

بررسی ها نشان می دهند، گام بعدی استفاده از سلول های بنیادی برای ایجاد دندان طبیعی در محیط آزمایشگاهی و قرار دادن آن در فک بود.
اولین آزمایشات روی موش ها امیدوار کننده بوده است اما هنوز تحقیقی روی انسان ها انجام نشده است زیرا دندان ارگانی پیچیده است که کنترل رنگ و سایز و فرم آن حتی در محلی که روی آن می روید کار آسانی نیست.