130201_$BOX_ChickenWings.jpg.CROP.rectangle3-large

تزریق استروئید به مرغ در ناحیه گردن یا بال انجام می شود. بنابراین تجمع استروئید در این دو ناحیه از همه جا بیشتر است. استروئیدها دارای اثرات وحشتناکی بر روی بدن انسان هستند

خوردن گوشت های با استخوان موجب افزایش رفتارهای پرخاشگرانه می شود.

به نظر شما خوردن گوشت و مرغ باعث خشن شدن و رفتارهای پرخاشگرانه می شود؟ پاسخ دانشمندان به این سؤال مثبت است. آنها عقیده دارند، خوردن گوشت های با استخوان موجب افزایش رفتارهای پرخاشگرانه می شود.

مطالعه انجام شده بر روی دانش آموزان 6 تا 10 سال نشان داده است، رفتارهای خشن و پرخاشگرانه کودکانی که ران مرغ با استخوان می خورند نسبت به آنهایی که فیله مرغ می خورند بیشتر است. در واقع حتی شیوه غذا خوردن ما بر شیوه رفتاری ما اثر گذار است، این تأثیر تا حدی است که می توان نشانه های آن را در حالات چهره فرد نیز مشاهده کرد.

بنابراین والدین باید توجه داشته باشند فرزندانشان چه غذایی را به چه مقداری و در چه زمانی می خورند، زیرا تمام این موارد بر کنش های آنها اثر گذار است. به عنوان مثال بال مرغ نباید هیچ گاه قبل از خواب خورده شود.

به گزارش دیلی میل،اگرچه نمی توان پرخاشگری کودکان را تنها به این مورد نسبت داد، اما خانواده هایی که میزان مصرف گوشت با استخوان در آنها بالاست باید انتظار سرکشی بیشتری از فرزندانشان داشته باشند. پس تغییر برنامه غذایی در چنین خانه هایی و جاگزینی گوشت های بدون استخوان یک راه مناسب برای جلوگیری از رفتارهای گاه خارج از عرف کودکان است.