blood-glucose-control-365x234

از موارد مهمی که بطور معمول زمان اندازه گیری قند  به آن اهمیت داده  نمی شود، تمیزی دست هاست. به خاطر داشته باشید که تمیز کردن دست ها و خشک بودن آنها زمان کنترل قند خون بسیار مهم است

شستشوی دستها مواد غذایی و سایر ذراتی را که ممکن است در اندازه گیری قند توسط دستگاه  اختلال ایجاد کنند پاک کرده، و آبکشی مناسب، هرگونه ترکیب قند دار موجود در صابون یا ژل های پاک کننده را از سطح دست ها پاک خواهد کرد.

مسئله بعدی خشک بودن دست ها پس از شستشو است؛ وجود قطرات آب در نوک انگشتان هنگام اندازه گیری می تواند نتایج دستگاه را تغییر داده و ارزش اندازه گیری را از بین ببرد. همچنین خیس بودن دست باعث پخش شدن قطره خون شده و دستگاه قادر به جمع آوری خون کافی نخواهد بود، در نتیجه یک نوار تست به هدر خواهد رفت

منبع-gabric