index.jpgثقصقصاین نوزاد دختر که از بدو تولد دچار سندرومی نادر بود تمامی پزشکان را به تعجب وا داشت وی با قلبی معکوس درون قفسه سینه اش به دنیا امد  و بعد از عمل جراحی موفقیت آمیز اکنون نفس می کشد

یک بیماری نادر مادر زادی باعث تولد دختری با قلب غیر عادی شده است. یک کودک متولد شده انگلیسی با قلبی که برعکس بوده در قفسه سینه به دنیا آمده است.
گفتنی است، پزشکان در طی دو عمل جراحی نجات بخشی قلب معکوس این دختر و شریان‌های ورودی و خروجی از آن را در مکان و زاویه صحیح خود قرار داده‌اند.
index.jpgیقثقث

بررسی‌ها نشان می دهند، این دختر به خاطر قرار گیری غیر عادی قلب خود در معرض خطر مرگ به خاطر توقف گردش خون و رسیدن اکسیژن به قلب و سایر اعضای بدن قرار داشت.

پزشکان اولین جراحی را 3 ساعت بعد از تولد این کودک انجام دادند.این نقص مادر زادی در دوران جنینی کودک تشخیص داده شده بود.او در حال  حاضر از سلامت کامل برخوردار است.