egg

در روانشناسی جنایی، بروز انحرافات اجتماعی یا جامعه زدگی و تشکیل گروه آسیب دیدگان اجتماعی، ثمره جراحت عاطفی کودکان در خانواده های طلاق تشخیص داده می شود.

در جامعه امروز، معضل طلاق، اتفاق تلخی است که وجود دارد ولی به هر حال زندگی در جریان است و بسیار پیش می‌آید که هر یک از افراد پس از جدایی، تمایل به ازدواج مجددد داشته باشند و در این میان، چگونگی مطرح کردن این مسئله برای کودکان بسیار با اهمیت است.دکتر مهدی دوایی، روانشناس و عضو هیئت عملی پژوهشکده علوم شناختی،گفت: در مورد ازدواج مجدد هر کدام از والدین پس از طلاق به هر حال، کودکان حق دارند بدانند قرار است فرد جدیدی وارد زندگیشان شود. برای نحوه بیان این اتفاق جدید، باید چند مسئله مدنظر قرار بگیرد.

وی ادامه داد:‌اولین نکته، شرایطی است که کودک در آن بسر می‌برد، همچنین تعداد کودکان، سن و جنسیت کودک و….اهمیت دارد.
هر والدی که قصد ازدواج دارد، با توجه به سن کودک و درک او از مسائل، اول باید به او احساس امنیت بدهد و این اطمینان خاطر به او داده شود که تحت شرایطی رابطه آن‌ها تغییر نمی‌کند و همیشه آن‌ها پدر و فرزند و یا مادر و فرزند هستند.
دکتر دوایی ادامه  داد: بهتر است برای کودک این گونه توضیح داده شود که ورود یک فرد جدید به زندگی آن‌ها می‌تواند برای بهبود شرایط موجود کمک کننده باشد. به هر  حال برای مواجه شدن کودک با فرد جدیدی در منزل که جایگزین مادر یا پدرش می‌شود، بسیار نیاز به آمادگی دارد و کار ساده‌ای نیست.
این متخصص روانشناسی در پایان تأکید کرد: بهتر است والدین برای ازدواج مجدد و طرح این موضوع با کودک یا کودکان خود، حتما با یک روانشناس مشورت کنند.