fluoride-in-waterبرخی از مناطق کشور دارای فلوراید کم یا زیاد هستند که از طریق آبهای آشامیدنی مشکلات جسمی برای مردم ایجاد کرده است .همچنین وجود فلوراید بالا در آبهای آشامیدنی این مناطق ،منجر به بروز مشکلات پوسیدگی دندان و دردهای استخوانی مردم می شود.

متخصصان سلامت در آمریکا هشدار دادند: افزایش بیش از حد فلوراید موجود در آب آشامیدنی خطر کاهش ضریب هوشی را به دنبال دارد.

 مرکز کنترل و پیشگیری امراض آمریکا با تایید افزودن فلوراید به ذخایر آب مصرفی، آن را یکی از بزرگترین موفقیت‌ها در حوزه سلامت عمومی در قرن بیستم به شمار آورده اما در عین حال تاکید کرده است که اگر میزان فلوراید موجود در آب شرب بیش از حد استاندارد باشد نه تنها مفید نخواهد بود بلکه حتی می‌تواند آسیب‌های جدی برای سلامت مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که وجود حجم بالای فلوراید درآب نه تنها به آسیب دیدن دندان‌ها و ضعیف شدن استخوان‌ها منجر می‌شود بلکه کاهش سطح ضریب هوشی کودکان از دیگر مضرات آن است.
 این هشدار به ویژه برای مناطقی مطرح شده که از چاه‌های خصوصی استفاده می‌کنند و کیفیت آب شرب آنها تحت کنترل مسئولان دولتی و مطابق با استانداردهای تعیین شده نیست.